Strona główna
Informacja Drukuj
czwartek, 16 buy generic propecia online października 2014 14:48

     W dniach 30.09.2014 – 01.10.2014 rondo u zbiegu ulic Wojsławickiej i  I Armii Wojska Polskiego zyskało nowy wygląd. Ustawiono 9 kaskadowych konstrukcji kwiatowych ( osiem na obrzeżach i jedną w centrum ronda). Konstrukcje te zostały wyposażone w  systemy nawadniające. 

Więcej…
 
Dobiega końca modernizacja Oczyszczalni Ścieków Drukuj
poniedziałek, 15 września 2014 07:27

      Modernizacja oczyszczalni ścieków jest głównym zadaniem projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków  w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego”. Prace budowlane przebiegały zgodnie z harmonogramem. Trwa montaż urządzeń technologicznych, budowa dróg wewnętrznych oraz  roboty wykończeniowe obiektów i terenu wokół oczyszczalni. Roboty budowlane są wykonane w 75 %.

Więcej…
 
Ogłoszenie - Bilans 2014 Drukuj
czwartek, buy priligy 11 września 2014 13:41

     Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Szczegóły dotyczące składania ofert

 
Informacja dotycząca dystrybucji worków do selektywnej zbiórki odpadów Drukuj
buy levitra online wtorek, 02 września 2014 10:06

Terminy dostarczania worków do selektywnej zbiórki odpadów na miesiące październik, listopad, grudzień w poszczególnych rejonach

 
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) Drukuj
czwartek, 10 buy clomid lipca 2014 13:28

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w III i IV kwartale 2014 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie

 
Ogłoszenie - taryfy za wodę dla Gminy Kamień Drukuj
wtorek, 17 czerwca 2014 07:55

       buy clomid Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie informuje, że Uchwałą Nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Kamień z dnia 30 maja 2014 r. przedłużono czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kamień, na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Treść taryf:
1. kamagra online Gospodarstwa domowe, pozostali odbiorcy usług – 2,97 zł brutto za 1 m3 wody;
2. Stawka opłaty abonamentowej – 1,62 zł brutto za wodomierz za miesiąc.

 
Ogłoszenie ZOM Drukuj
środa, 19 lutego 2014 09:23

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że od 1 marca 2014 r. nie będzie świadczyć usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
   Informuje również, że na stronie Urzędu Miasta Chełm umieszczona jest ewidencja podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych.

1.  Wykaz podmiotów - Miasto Chełm

2. Wykaz podmiotów - Gmina Chełm

 
Taryfy za wodę i ścieki dla miasta Chełm bez zmian. Drukuj
wtorek, 18 lutego 2014 09:15

   Uchwałą Nr XXXVIII/433/14 Rady Miasta Chełm z dnia 23 stycznia 2014 r. przedłużono na okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełm.

Treść uchwały Nr XXXVIII/433/14

Ogłoszenie Zarządu MPGK Sp. z o.o. w Chełmie w sprawie taryf