Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Informacja w sprawie nielegalnego odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej🌧🚽


📄Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie przypomina, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. W myśl zapisów przywołanej wyżej ustawy wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej, czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami prawnie zakazanymi.

📄Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach burzowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, co prowadzi do przeciążenia sieci kanalizacji sanitarnej, w skutek czego mogą wystąpić lokalne wypływy nieczystości na powierzchnię terenu oraz zalania nieruchomości.

📄Zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzanie wód opadowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej jest wykroczeniem i zagrożone jest sankcjami, o których mowa w art. 28 ust. 4a cytowanej wyżej ustawy. Nielegalne podłączenie deszczówki do systemu kanalizacji sanitarnej skutkuje nałożeniem nie tylko kar ustawowych, ale również przy większych ulewach grozi zalaniem innych nieruchomości ściekami sanitarnymi.
Wobec powyższego wzywamy wszystkich odbiorców, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, do niezwłocznego zlikwidowania nielegalnych podłączeń oraz zaprzestania bezprawnych spustów wody opadowej do studzienek kanalizacyjnych. Jeżeli z danej nieruchomości ma miejsce nielegalne odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie trwale odłączyć urządzenia, doprowadzające wskazane wody do kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, rury drenażowe), uniemożliwiając tym samym spływanie tych wód do kolektorów sanitarnych.

📄Na podstawie wskazanego na wstępie art. 9 ust. 3 ustawy, pracownicy MPGK w IV kwartale 2022 r. przystąpią do systemowego kontrolowania posesji w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Kontrole nieruchomości przeprowadzane będą m.in. przy użyciu środków technicznych (tzw. zadymiarek), dających możliwość stwierdzenia stosowania nielegalnych praktyk nawet bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości właściciel nieruchomości będzie zobligowany do wykazania prawidłowości w zagospodarowaniu wód opadowych na swoim terenie lub wskazania punktu ich włączenia do kanalizacji deszczowej.
Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, które nie zostaną przez właściciela posesji usunięte w wyznaczonym terminie, zastosowane zostaną środki prawne. W ekstremalnych przypadkach mogą nawet skutkować wypowiedzeniem umowy na odbiór ścieków, a także odłączeniem dostępu do kanalizacji sanitarnej i skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków będzie możliwe po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych.

deszczowka

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.