Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

1.    Główna Pompownia Ścieków
Pompownia ma za zadanie przepompowanie ścieków napływających z miasta do obiektu stacji krat.

2.    Stacja kart
Kraty mają za zadanie usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń mechanicznych np. patyczków do uszu, resztek jedzenia czy szmatek.

3.    Piaskownik poziomy
Zadaniem piaskownika jest separacja ze strumienia przepływających ścieków zawiesin mineralnych, tzw. piasku.

4.    Stacja odbioru skratek i piasku
Stacja odbioru skratek i piasku jest to obiekt przeznaczony do odbioru skratek (największych zanieczyszczeń mechanicznych znajdujących się w ściekach) z krat gęstych, znajdujących się w stacji krat i odbioru piasku z piaskowników poziomych.

4.a. Zbiornik ścieków deszczowych
Zadaniem zbiornika jest retencja ścieków deszczowych w porze wzmożonego dopływu tj. ulewne deszcze czy roztopy. Zbiornik służy również do uśredniania ładunku ścieków dopływających.

5.    Osadniki wstępne
Zadaniem osadników wstępnych jest redukcja ze ścieków zawiesiny  i zanieczyszczeń.

6.    Kaskadowe biologiczne reaktory
Zachodzi tu pełny proces oczyszczania biologicznego. Usuwane są zanieczyszczenia organiczne rozpuszczone w ściekach a także związki azotu i fosforu.

7.    Osadniki wtórne
W osadnikach wtórnych dopływa mieszanina osadu czynnego i ścieków. Rolą osadników wtórnych jest rozdzielenie z tego strumienia osadu czynnego od oczyszczonych ścieków.

8.    Stacja doczyszczania ścieków na filtrach
Obiekt ma za zadanie końcowe oczyszczenie ścieków z zawiesiny przed skierowaniem ich do odbiornika- rzeki Uherki.

9.    Stacja pomiarowa z hydrofornią
Obiekt jest niezbędny do kontroli jakości i ilości wprowadzanych ścieków do rzeki Uherki. Dodatkowo służy do odzysku energii z ścieków oczyszczonych za pomocą pomp ciepła.

10.    Pompownia osadu recyrkulowanego i części pływających
Obiekt służy do pompowania osadu czynnego recyrkulowanego do obiektów kananalizacyjnych. Pompownia służy również do usuwania osadu nadmiernego poprzez kierowanie go na zagęszczarki taśmowe.

11.    Stacja dmuchaw
Stacja dmuchaw to tzw. „płuca oczyszczalni” bez niej niemożliwe staje się napowietrzenie ścieków a zarazem utrzymanie życia biologicznego.

12.    Stacja dozowania koagulantu
Stacja dozowania koagulantu służy do tłoczenia wybranych związków chemicznych do ścieków w celu ich lepszego oczyszczenia.

13.    Komora zbiorcza osadu
Komora zbiorcza osadów służy do retencjonowania osadów oraz produktów kierowanych na układ fermentacji.

14.    Zagęszczacze grawitacyjne
Zagęszczacze grawitacyjne służą do zagęszczania mechanicznego osadów kierowanych z osadników wstępnych. Dodatkowo pełnią funkcje magazynów produktów kierowanych na układ fermentacji.

15.    Pompownia osadu wstępnego
Pompowania ma za zadanie przepompowanie osadu na zagęszczacze grawitacyjne, komorę zbiorczą osadów lub zbiornik osadów zmieszanych. Dodatkowo jest to miejsce przyjęcia zewnętrznych odpadów kierowanych na fermentację.

16.    Stacja zagęszczania i dezintegracji osadu
Stacja zagęszczania i dezintegracji osadów służy do zagęszczania osadu biologicznego nadmiernego na zagęszczaczach mechanicznych. Opcjonalnie osad zagęszczony może być poddany procesowi ultradźwiękowej dezintegracji w instalacji dezintegracji osadów.

17.    Zbiornik osadów zmieszanych
Zbiornik osadów zmieszanych służy do retencjonowania wszelkich produktów kierowanych na układ fermentacji.

18.    Zamknięte komory fermentacyjne
Zadaniem obiektu jest stabilizacja produktów kierowanych do fermentacji mezofilowej (temperatura około 36OC – 36OC przy czasie zatrzymania 18-22 dni).

19.    Maszynownia komór fermentacyjnych i stacja generatorów z kotłownią
Przeznaczeniem maszynowni komór fermentacyjnych jest podawanie, recyrkulowanie i ogrzewanie osadu ściekowego potrzebnego do wytworzenia biogazu w zamkniętych komorach fermentacyjnych, oraz utrzymywanie stałej zadanej temperatury w zamkniętych komorach fermentacyjnych.
Stacja generatorów z kotłownią służy do utrzymania całej gospodarki cieplnej oraz elektrycznej oczyszczalni ścieków przy wykorzystaniu kogeneratorów oraz kotła.

20.    Zbiornik osadu przefermentowanego
Zbiornik osadu przefermentowanego służy do retencji osadów przefermentowanych, po fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych, przed ich odwodnieniem w stacji odwadniania osadu.

21.    Otwarta komora fermentacyjna
Otwarta komora dermentacyjna służy do retencji osadów przefermentowanych, po fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych przed ich odwodnieniem w stacji odwadniania osadu.

22.    Stacja odwodnienia osadu
Obiekt ma za zadanie usunięcie wody z osadu w celu zmniejszenia jego objętości.

23.    Stacja higienizacji osadu
Urządzenia instalacji higienizacji osadów służą do mieszania osadów z pyłami dymnicowymi, wapniem lub innymi komponentami w określonych proporcjach w celu wykonania jednorodnej mieszaniny. Zapewnia to higienizacje i stabilizację końcowego produktu.

24.    Słoneczne suszarnie osadu
Suszarnie służą do suszenia osadów z oczyszczani ścieków Bieławin.

25.    Magazyny osadu
Obiekty przystosowane do magazynowania osadów ściekowych kierowanych z taśmociągu, skratek oraz zawartości piaskownika.

26.    Odsiarczalnia biogazu
Obiekt odsiarczalników służy do oczyszczania biogazu ze związków siarki.

27.    Zbiornik biogazu
Obiekt służy do magazynowania biogazu oraz stabilizacji ciśnienia instalacji biogazowej.

28.    Pochodnia biogazu
Pochodnia biogazu służy do spalania nadmiaru wyprodukowanego biogazu lub jego spalania podczas awarii urządzeń do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej.

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.