Strona główna
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Drukuj
środa, 18 stycznia 2017 09:49

 

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie. PSZOK znajduje się na terenie  bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bieławin 5a w Chełmie.

Godziny otwarcia:

 od poniedziałku  do piątku      7.00 - 16.00
 sobota      7.00 - 14.00

 

Odpady z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane na PSZOK:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. metale,
 4. tworzywa sztuczne,
 5. opakowania wielomateriałowe,
 6. BIO-odpady
 7. odpady zielone,
 8. popiół,
 9. odpady tekstyliów i odzieży,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 11. opony z samochodów osobowych,
 12. przeterminowane leki,
 13. odpady medyczne,
 14. chemikalia,
 15. zużyte baterie i akumulatory w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację,
 16. odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót budowlanych,
 17. stłuczka szklana,
 18. kompletny, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane na PSZOK:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. metale
 4. tworzywa sztuczne,
 5. opakowania wielomateriałowe,

 UWAGA ! PAPA, WEŁNA MINERALNA, STYROPIAN - ODPAD PRZYJMOWNY ZA OPŁATNOŚCIĄ ZGODNIE Z CENNIKIEM MPGK (cennik MPGK)

 

   Właściciele nieruchomości w Chełmie, którzy złożyli deklarację i nie posiadają zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przywozić odpady komunalne do PSZOK-u.

    Odpady do PSZOK dostarczać mogą wyłącznie mieszkańcy Miasta Chełm, którzy złożyli deklarację na wywóz śmieci do: Biura Gospodarki Odpadami w Chełmie, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, PUM i innych zarządców nieruchomości, w których opłaty naliczane są w czynszu.
Dostarczający odpady do PSZOK z terenu Miasta Chełm muszą: okazać:

 • dowód osobisty,
 • dowód opłaty za odpady za miesiąc poprzedni,
 • oraz nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczany jest odpad.

Brak powyższych wymagań będzie skutkował odmową przyjęcia odpadu do PSZOK.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Zakładem Oczyszczania Miasta (tel. 82 565 44 93 lub 82 565 60 05).