Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia » UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu"
UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu" Drukuj
środa, 22 listopada 2017 08:15

Informacja o unieważnieniu

 

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu", prowadzone w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości w złotych kwoty 5 225 000 EURO, zostało unieważnione.

   Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 2 Regulaminu z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj.: 170 000,00 zł netto.

   W postępowaniu złożono 1 ofertę:
Oferta nr 1:
GP CHEM.LABOLATORIUM & INKUBATOR, ul. Legionów 40a/3, 87-100 Toruń z ceną: 365 802,00 zł brutto.