Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia » UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Sukcesywna usługa wykonywania napisów na tablicach granitowych"
UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Sukcesywna usługa wykonywania napisów na tablicach granitowych" Drukuj
wtorek, 28 listopada 2017 14:31

Informacja o unieważnieniu postępowania


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Sukcesywna usługa wykonywania napisów na tablicach granitowych", prowadzone w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 209 000 EURO, zostało unieważnione.

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) unieważnił postępowanie ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Chełm, dnia 28.11.2017r.