Strona główna » Przetargi » Przetargi poza ustawą » Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu
Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu Drukuj
czwartek, 14 grudnia 2017 14:44

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie ogłasza postępowanie przetargowe pn.: „Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu”.  Postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 418 000,00 EURO na podstawie Regulaminu podprogowych zamówień sektorowych.

 

29-12-2017 r. - Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert, poniżej plik:"Protokół z otwarcia ofert.pdf"

 

19-12-2017 r. - Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik: "Pytania i odp nr 1 - 2.pdf". Udzielenie odpowiedzi nie powoduje zmiany terminu składnia ofert, ani nie powoduje zmiany ogłoszenia.

 

Ogłoszenie i dokumentacja (dokumentacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) do samodzielnego pobrania w formie pdf oraz w formie edytowalnej jako archiwum samorozpakowujące znajduje się poniżej.

Poprawiony: piątek, 29 grudnia 2017 14:59