Strona główna
Przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji Drukuj
czwartek, 20 czerwca 2019 12:57

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony ustny, prowadzony w formie licytacji, na sprzedaż nieruchomości położonej w Chełmie przy ulicy Sybiraków 5 oznaczonej numerem geodezyjnym 365/6 (szalet).
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie, przy ul. Wołyńskiej 57, w świetlicy, w piwnicy budynku w dniu 28-06-2019 r. o godzinie 9:00.
  Ustala się cenę wywoławczą w kwocie 537.124,- zł netto (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote zero groszy), zgodnie z wyceną rzeczoznawcy sporządzoną w dniu 23 maja 2019 r.
   Sprzedaż zwolniona jest z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.


  Przystępujący do przetargu (licytacji) zobowiązany jest do wniesienia wadium w postaci pieniężnej, wyłącznie przelewem na rachunek bankowy MPGK Sp. z o.o. wraz z adnotacją: „Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sybiraków” w Banku Polska Kasa Opieki S. A. Grupa PeKaO I/Oddział Chełm nr 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088 najpóźniej w dniu sprzedaży, na co najmniej 15 min przed rozpoczęciem przetargu, w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższą. Do ważności przetargu nieograniczonego ustnego prowadzonego, w formie licytacji wymagane jest minimum jedno postąpienie. Nabywca jest obowiązany zapłacić wylicytowaną cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych. Brak wpłaty spowoduje utratę, zatrzymanie wadium.
W przypadku gdy przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji w powyższym terminie nie dojdzie do skutku, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przeprowadzi ponowny przetarg nieograniczony ustny w formie licytacji w dniu 28-06-2019 r. o godz. 14:00.
Zastrzega się możliwość odwołania warunków przetargu bez podania przyczyn.
Kontakt 602-227-588 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.