Strona główna » Przetargi » Przetargi z ustawy » Modyfikacja z dnia 10-10-2019 r., 03-10-2019 r. oraz 27-09-2019 r. postępowania pn."Sukcesywna dostawa ubrań i obuwia roboczego z podziałem na zadania"
Modyfikacja z dnia 10-10-2019 r., 03-10-2019 r. oraz 27-09-2019 r. postępowania pn."Sukcesywna dostawa ubrań i obuwia roboczego z podziałem na zadania" Drukuj
czwartek, 26 września 2019 13:50

Modyfikacja z dnia 10-10-2019 r., 03-10-2019 r. oraz 27-09-2019 r. postępowania przetargowego ogłoszonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chełmie pn.: "Sukcesywna dostawa ubrań i obuwia roboczego z podziałem na zadania". Postępowanie prowadzone jest w trybie dla postępowań o wartości poniżej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 221 000,00 EURO.

 

15-10-2019 r. Zamawiający udostępnił  informację z otwarcia ofert, poniżej plik: "Protokół z otwarcia ofert.pdf"

 

10-10-2019 r.  Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik "Pytania i odpowiedzi 9-10.pdf". Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1d do SIWZ. Dokumentacja zawierająca modyfikacje znajduje się do pobrania poniżej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zostaje wydłużony, a powyższe odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji postępowania i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

 

10-10-2019 r.  Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik "Pytania i odpowiedzi 7-8.pdf". Dodatkowo Zamawiający informuje, że zmodyfikował załącznik nr 1b do SIWZ. Dokumentacja zawierająca modyfikacje znajduje się do pobrania poniżej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zostaje wydłużony, a powyższe odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji postępowania i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

 

09-10-2019 r.  Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik "Pytania i odpowiedzi 4-6.pdf". Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie zostaje wydłużony, a powyższe odpowiedzi stanowią integralną część dokumentacji postępowania i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

 

03-10-2019 r.  Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania, poniżej plik "Pytania i odpowiedzi 1-3.pdf". Na podstawie udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmodyfikował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie BZP. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 15.10.2019 r., a powyższa zmiana stanowi integralną część dokumentacji postępowania i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

 

27-09-2019 r.  Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie został wydłużony, a powyższa zmiana stanowi integralną część dokumentacji postępowania i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Ogłoszenie BZP również nie ulega zmianie.


Ogłoszenie i specyfikacja (specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami) zawierająca modyfikacje do samodzielnego pobrania w formie pdf oraz w formie edytowalnej jako archiwum samorozpakowujące znajduje się poniżej.

Poprawiony: wtorek, 22 października 2019 12:35