Strona główna » Cennik usług MPGK
Cennik clomid online Usług MPGK Drukuj
piątek, 17 czerwca 2011 12:01

Woda i Ścieki

1. Miasto Chełm - cennik dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - obowiązuje od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie Jednostka

Cena,

stawka

netto

Obowiązująca

stawka

VAT (8%)

Cena,

stawka

brutto

Cena za dostarczoną wodę dla wszystkich usługobiorców zł/m3 3,18 0,25 3,43
Cena za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków zł/m3 5,68 0,45 6,13
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

zł/wodomierz/

rozliczenie

6,67 0,53 7,20
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wskazań wodomierzy u odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych.

zł/rozliczenie/

odbiorca
6,67 0,53 7,20

 

2. Gmina Chełm - cennik dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie Jednostka

Cena,

stawka

netto

Obowiązująca

stawka

VAT (8%)

Cena,

stawka

brutto

Opłata buy propecia i stawka za  dostarczanie wody zł/m3 2,21 0,18 2,39
Opłata i stawka za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków zł/m3 5,75 0,46 6,21

 

3. Gmina Kamień - cennik dostarczanej wody - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 12 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie Jednostka

Cena,

stawka

netto

Obowiązująca

stawka

VAT (8%)

Cena,

stawka

brutto

Opłata i stawka za  dostarczanie wody zł/m3 2,87 0,23 3,10
Stawka buy clomid online miesięcznej opłaty abonamentowej

zł/wodomierz/

miesiąc
1,60 0,13 1,73

 

 

Wywóz Odpadów Komunalnych

1. Cennik opłat za dodatkowy wywóz odpadów komunalnych: frakcja zmieszana i BIO

Pojemność worka/pojemnika Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Worek 60 l sztuka 10,19 0,81  11,00
Pojemnik lub worek 110 l sztuka 18,34 1,47  19,81
Pojemnik lub worek 120 l sztuka 20,37 1,63  22,00
Pojemnik 140 l sztuka 22,41 1,79  24,20
Pojemnik 240 l sztuka 38,71 3,10  41,81
Pojemnik 360 l sztuka 57,04 4,56 61,60
Pojemnik 1100 l sztuka 177,22 14,18  191,40
Pojemnik 2,2 m3 sztuka 352,41 28,19  380,60
Pojemnik 3,5 m3 sztuka 401,29 32,10  433,39
Pojemnik 5 m3 sztuka 800,56 64,04  864,60
Pojemnik 7 m3 sztuka 1122,41 89,79  1212,20

 

2. Cennik opłat za dodatkowy wywóz odpadów komunalnych: frakcja zielona, papier, metale i tworzywa sztuczne, popiół, szkło, odpad wielkogabarytowy

Pojemność worka/pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Worek 60 l sztuka 4,80 0,38  5,18
Pojemnik lub worek 110 l sztuka 9,17 0,73  9,90
Pojemnik lub worek 120 l sztuka 10,19 0,81  11,00
Pojemnik 140 l sztuka 11,21 0,90  12,11
Pojemnik 240 l sztuka 19,35 1,55  20,90
Pojemnik 360 l sztuka 28,52 2,28  30,80
Pojemnik 1100 l sztuka 88,62 7,09  95,71
Pojemnik 2,2 m3 sztuka 176,21 14,10  190,31
Pojemnik 3,5 m3 sztuka 280,61 22,45 303,06
Pojemnik 5 m3 sztuka 400,28 32,02  432,30
Pojemnik 7 m3 sztuka 561,21 44,90  606,11

 

3. Cennik opłat za jednorazowe podstawienie i wywóz odpadów komunalnych: zmieszanego odpadu z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w kodzie  - 17 01 07

Pojemność pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Pojemnik KP 3,5m3 sztuka 654,00 52,32  706,32
Pojemnik KP 5m3 sztuka 954,00 76,32  1030,32

 

4. Cennik opłat za jednorazowe podstawienie i wywóz odpadów komunalnych: czyste odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany w kodzie - 17 01 01, 17 01 02

Pojemność pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Pojemnik KP 3,5m3 sztuka 440,00 35,20  475,20
Pojemnik KP 5m3 sztuka 570,46 45,64  616,10

 

5. Cennik opłat za jednorazowe podstawienie i wywóz odpadów komunalnych: zmieszane odpady z budowy, remontów i demonatżu w kodzie - 17 09 04

Pojemność pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Pojemnik KP 3,5m3 sztuka 1083,00 86,64  1169,64
Pojemnik KP 5m3 sztuka 1669,00 133,52  1802,52

 

6. Cennik opłat za jednorazowe podstawienie pojemnika na odpad problematyczny

Pojemność

pojemnika 

Rodzaj odpadu

Jedn.

miary

Cena

netto

VAT 8%

Cena

brutto

Pojemnik KP 3,5m3 Wełna mineralna sztuka 497,00 39,76  536,76
Pojemnik KP 3,5m3 Styropian sztuka 350,50 28,04  378,54
Pojemnik KP 3,5m3 Opony sztuka 936,50 74,92  1011,42
Pojemnik KP 3,5m3 Papa sztuka 1083,00 86,64  1169,64

 

7. Cennik opłat za przyjęcie odpadów komunalnych na wydzielonej komercyjnej części PSZOK

Pojemność worka/pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 kg 0,42 0,03  0,45
Odpady zielone 20 02 01 kg 0,29 0,02  0,31
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 kg 0,42 0,03  0,45
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remantów 17 01 01 kg 0.24 0,02  0,26
Gruz ceglany 17 01 02 kg  0,24 0,02 0,26
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 07 kg 0,35 0,03 0,38
Zanieczyszczone odpady z budowy, remontów i demontażu 17 01 04 kg 0,50 0,04 0,54
Zużyte opony 16 01 03 kg 0,50 0,04 0,54
Styropian 17 06 04 kg 0,50 0,04 0,54
Odpadowa papa 17 03 80 kg 0,50 0,04 0,54
Wełna mineralna 17 06 04 kg 0,50 0,04 0,54

 

8. Cennik opłat za dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

Rodzaj pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 23% Cena brutto
Pojemnik 110 l - metalowy na popiół sztuka 3,66 0,84  4,50
Pojemnik 120 l sztuka 2,76 0,63  3,39
Pojemnik 140 l sztuka 3,66 0,84  4,50
Pojemnik 240 l sztuka 4,63 1,06  5,69
Pojemnik 1100 l sztuka 19,51 4,49  24,00
Pojemnik 2,2 m3 sztuka 25,20 5,80  31,00
Pojemnik 3,5 m3 sztuka 65,04 14,96  80,00
Pojemnik 5 m3 sztuka 72,30 16,63  88,93
Pojemnik 7 m3 sztuka 74,80 17,20  92,00

 

9. Cennik sprzedaży pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych

Rodzaj pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 23% Cena brutto
SM 110 l - ocynkowany na kołach sztuka 185,37 42,64  228,00
SM 120 l - plastikowy na kołach sztuka 109,76 25,24  135,00
SM 240 l plastikowy - nowy na kołach sztuka 138,21 31,79  170,00
SM 1100 l plastikowy 4 koła - nowy sztuka 1000,00 230,00 1230,00
120L worek do segregacji odpadów komunalnych w poszczególnych pakietach: niebieski, zielony, żółty, brązowy 10 sztuk 10,00 2,30 12,30

 

 

 

 

Cmentarz Komunalny

Cennik priligy online opłat cmentarnych i grobów na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie

1. Zakup grobowca

Rodzaj grobowca Cena netto VAT 8% Cena brutto
Groby murowane dzecinne wraz z płytą 833,33 66,67 900,00

Groby murowane z prefabrykatów wewnątrz sektora:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

 

2.314,81

3.518,52

4.166,67

 

185,19

281,48

333,33

 

2.500,00

3.800,00

4.500,00

Groby murowane z prefabrykatów przy alei:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

4. czteromiejscowe

 

2.592,59

3.888,89

4.814,81

7.407,41

 

207,41

311,11

385,19

592,59

 

2.800,00

4.200,00

5.200,00

8.000,00

Groby murowane z prefabrykatów (komorowe) wewnątrz sektora:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

 

 

2.592,59

3.888,89

4.722,22

 

 

207,41

311,11

377,78

 

 

2.800,00

4.200,00

5.100,00

Groby murowane z prefabrykatów (komorowe)         przy alei:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

4. czteromiejscowe

 

 

2.870,37

4.259,26

5.370,37

8.518,52

 

 

229,63

340,74

429,63

681,48

 

 

3.100,00

4.600,00

5.800,00

9.200,00

Groby ziemne dziecinne pojedyńcze wraz z płytą  527,78 42,22 570,00
Groby ziemne pojedyńcze dla osoby dorosłej       wraz z płytą 1259,26  100,21 1360,00

 

 2. Opłaty za korzystanie z cmentarza

Usługa Cena netto VAT 8% Cena brutto
Opłata za utrzymanie cmentarza - jednorazowo przy pochówku 1120,37 89,63 1210,00
Opłata za utrzymanie cmatarza w przypadku pogrzebów dzieci lub szczątków sprowadzonych z innych cmentarzy - jednorazowo przy pochówku 527,78 42,22 570,00
Odnowienie opłaty za miejsce na cmentarzu w grobach ziemnych i murowanych jednoosobowych na kolejne     20 lat 472,22 37,78 510,00

 

  Informujemy, że w przypadku grobów jednoosobowych murowanych i ziemnych po 20 latach użytkowania należy uiścić opłatę w wysokości 510 zł. Opłata wynika z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wnoszona jest za użytkowanie miejsca pochówku przez kolejne 20 lat.

  W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z pracownikami Cmentarza Komunalnego pod numerem (82) 565 37 59.

 

3. Pozostałe opłaty za korzystanie z cmentarza

Usługa  Cena netto VAT 8% Cena brutto
Chłodnia za każdą rozpoczętą dobę 55,56 4,44 60,00
Korzystanie z kaplicy cmentarnej przy ceremonii pogrzebowej 212,96 17,04 230,00
Korzystane z kaplicy cmentarnej przy ceremonii pogrzebowej w sobotę 333,33 26,67 360,00
Wynajęcie kaplicy na pożegnanie za każdą rozpoczętą godzinę 55,56 4,44 60,00
Opłata za zmianę ilości miejsc w grobowcu 462,96 37,04 500,00

Opłata za wjazd na cmentarz

1. wjazd jednodniowy

2. wjazd siedmiodniowy

3. wjazd miesięczny

4. wjazd godzinny dla osób indywidualnych

 

52,85

105,69

317,07

10,57

 

12,15

24,31

72,93

2,43

 

65,00

130,00

390,00

13,00

 

 4. Dodatkowe usługi świadczone przez MPGK Sp. z o.o. w Chełmie

Usługa  Cena netto VAT Cena brutto
Remont grobowca od 370,37 29,63 od 400,00
Wykonanie płyty lub ramy na grobie 324,07 25,93 350,00
Rozkucie grobu 152,78 12,22 165,00
Przygotowanie grobu do pochówku 152,78 12,22 165,00
Demontaż pomnika I kat. * 250,00 20,00 270,00
Demontaż pomnika II kat ** 537,04 42,96 580,00
Ekshumacja z grobu murowanego dziecinnego 101,85 8,15 110,00
Ekshumacja z grobu murowanego osoby dorosłej 601,85 48,15 650,00
Ekshumacja z grobu ziemnego osoby dorosłej 1.527,78 122,22 1.650,00
Ekshumacja z grobu ziemnego dziecinnego 203,70 16,30 220,00
Uzupełnienie stropu w grobie murowanym od 18,52 1,48 od 20,00
Wycięcie drzewa przy grobie 50,93 4,07 55,00
Zabezpieczenie komory grobowej przed warunkami atmosferycznymi 152,78 12,22 165,00

* - ściągniecie i założenie płyty
** - ściągnięcie i założenie płyty, demontaż cokołów, złożenie cokołów, demontaż okładzin i złożenie

 

Instrukcja wewnętrzna wykonywania robót na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad nabycia i dysponowania prawem do niszy urnowej

Regulamin Cmentarza Komunalnego

UCHWAŁA NR XXIII/257/12 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chełmie

 

Poprawiony: piątek, 23 lutego 2018 13:02