Strona główna » Cennik usług MPGK
Cennik clomid online Usług MPGK Drukuj
piątek, 17 czerwca 2011 12:01

Woda i Ścieki

1. Miasto Chełm - cennik dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - obowiązuje od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie Jednostka

Cena,

stawka

netto

Obowiązująca

stawka

VAT (8%)

Cena,

stawka

brutto

Cena za dostarczoną wodę dla wszystkich usługobiorców zł/m3 3,18 0,25 3,43
Cena za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków zł/m3 5,68 0,45 6,13
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.

zł/wodomierz/

rozliczenie

6,67 0,53 7,20
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wskazań wodomierzy u odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych.

zł/rozliczenie/

odbiorca
6,67 0,53 7,20

 

2. Gmina Chełm - cennik dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków - obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie Jednostka

Cena,

stawka

netto

Obowiązująca

stawka

VAT (8%)

Cena,

stawka

brutto

Opłata buy propecia i stawka za  dostarczanie wody zł/m3 2,21 0,18 2,39
Opłata i stawka za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków zł/m3 5,75 0,46 6,21

 

3. Gmina Kamień - cennik dostarczanej wody - obowiązuje od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie Jednostka

Cena,

stawka

netto

Obowiązująca

stawka

VAT (8%)

Cena,

stawka

brutto

Opłata i stawka za  dostarczanie wody zł/m3 2,87 0,23 3,10
Stawka buy clomid online miesięcznej opłaty abonamentowej

zł/wodomierz/

miesiąc
1,60 0,13 1,73

 

 

Wywóz Odpadów Komunalnych

1. Cennik opłat za dodatkowy wywóz odpadów komunalnych: frakcja mokra i zmieszana

Pojemność worka/pojemnika Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Worek 60 l sztuka 9,26 0,74  10,00
Pojemnik lub worek 110 l sztuka 16,67 1,33  18,00
Pojemnik lub worek 120 l sztuka 18,52 1,48  20,00
Pojemnik 140 l sztuka 20,37 1,63  22,00
Pojemnik 240 l sztuka 35,19 2,82  38,01
Pojemnik 360 l sztuka 51,85 4,15  56,00
Pojemnik 1100 l sztuka 161,11 12,89  174,00
Pojemnik 1500 l sztuka 218,52 17,48  236,00
Pojemnik 2,2 m3 sztuka 320,37 25,63  346,00
Pojemnik 3,5 m3 sztuka 364,81 29,18  393,99
Pojemnik 5 m3 sztuka 727,78 58,22  786,00
Pojemnik 7 m3 sztuka 1020,37 81,63  1102,00

 

2. Cennik opłat za dodatkowy wywóz odpadów komunalnych: frakcja zielona, frakcja sucha, popiół, szkło, odpad wielkogabarytowy

Pojemność worka/pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Worek 60 l sztuka 4,63 0,37  5,00
Pojemnik lub worek 110 l sztuka 8,33 0,67  9,00
Pojemnik lub worek 120 l sztuka 9,26 0,74  10,00
Pojemnik 140 l sztuka 10,19 0,82  11,01
Pojemnik 240 l sztuka 17,59 1,41  19,00
Pojemnik 360 l sztuka 25,93 2,07  28,00
Pojemnik 1100 l sztuka 80,56 6,44  87,00
Pojemnik 2,2 m3 sztuka 160,19 12,82  173,01
Pojemnik 5 m3 sztuka 363,89 29,11  393,00
Pojemnik 7 m3 sztuka 510,19 40,82  551,01

 

3. Cennik opłat za jednorazowe podstawienie pojemnika i wywóz odpadów gruzu z rozbiórek i remontów

Pojemność pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 8% Cena brutto
Pojemnik KP 3,5m3 sztuka 440,00 35,20  475,20
Pojemnik KP 5m3 sztuka 570,46 45,64  616,10

 

4. Cennik opłat za jednorazowe podstawienie pojemnika na odpad problematyczny

Pojemność

pojemnika 

Rodzaj odpadu

Jedn.

miary

Cena

netto

VAT 8%

Cena

brutto

Pojemnik KP 3,5m3 Wełna mineralna sztuka 440,00 35,20  475,20
Pojemnik KP 3,5m3 Styropian sztuka 440,00 35,20  475,20
Pojemnik KP 3,5m3 Opony sztuka 602,04 48,16  650,20
Pojemnik KP 3,5m3 Papa sztuka 787,22 62,98  850,20

 

 5. Cennik opłat za dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

Rodzaj pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 23% Cena brutto
Pojemnik 110 l - metalowy na popiół* sztuka 3,66 0,84  4,50
Pojemnik 120 l * sztuka 2,76 0,63  3,39
Pojemnik 140 l * sztuka 3,66 0,84  4,50
Pojemnik 240 l * sztuka 4,63 1,06  5,69
Pojemnik 1100 l sztuka 19,51 4,49  24,00
Pojemnik 2,2 m3 sztuka 25,20 5,80  31,00
Pojemnik 3,5 m3 sztuka 65,04 14,96  80,00
Pojemnik 5 m3 sztuka 72,30 16,63  88,93
Pojemnik 7 m3 sztuka 74,80 17,20  92,00

 * dzierżawa pojemnika możliwa jedynie w przypadku równoczesnego dzierżawienia pojemnika o pojemności co najmniej 1100 l.

6. Cennik sprzedaży nowych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

Rodzaj pojemnika  Jedn. miary Cena netto VAT 23% Cena brutto
SM 110 l - ocynkowany na kołach sztuka 185,37 42,64  228,00
SM 120 l - plastikowy na kołach sztuka 109,76 25,24  135,00
SM 240 l - plastikowy na kołach sztuka 138,21 31,79  170,00
SM 1100 l - plastikowy na kołach sztuka 1000,00 230,00 1230,00

 

Szczegółowy opis wymogów jakie powinny spełniać pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych frakcji mokrej i suchej

Nowy system segregowania odpadów na terenie Miasta Chełm - informator

 

Cmentarz Komunalny

Cennik priligy online opłat cmentarnych i grobów na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie

1. Zakup grobowca

Rodzaj grobowca Cena netto VAT 8% Cena brutto
Groby murowane dzecinne wraz z płytą 833,33 66,67 900,00

Groby murowane z prefabrykatów wewnątrz sektora:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

 

2.314,81

3.518,52

4.166,67

 

185,19

281,48

333,33

 

2.500,00

3.800,00

4.500,00

Groby murowane z prefabrykatów przy alei:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

4. czteromiejscowe

 

2.592,59

3.888,89

4.814,81

7.407,41

 

207,41

311,11

385,19

592,59

 

2.800,00

4.200,00

5.200,00

8.000,00

Groby murowane z prefabrykatów (komorowe) wewnątrz sektora:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

 

 

2.592,59

3.888,89

4.722,22

 

 

207,41

311,11

377,78

 

 

2.800,00

4.200,00

5.100,00

Groby murowane z prefabrykatów (komorowe)         przy alei:

1. jednomiejscowe

2. dwumiejscowe

3. trzymiejscowe

4. czteromiejscowe

 

 

2.870,37

4.259,26

5.370,37

8.518,52

 

 

229,63

340,74

429,63

681,48

 

 

3.100,00

4.600,00

5.800,00

9.200,00

Groby ziemne dziecinne pojedyńcze wraz z płytą  527,78 42,22 570,00
Groby ziemne pojedyńcze dla osoby dorosłej       wraz z płytą 1259,26  100,21 1360,00

 

 2. Opłaty za korzystanie z cmentarza

Usługa Cena netto VAT 8% Cena brutto
Opłata za utrzymanie cmentarza - jednorazowo przy pochówku 1120,37 89,63 1210,00
Opłata za utrzymanie cmatarza w przypadku pogrzebów dzieci lub szczątków sprowadzonych z innych cmentarzy - jednorazowo przy pochówku 527,78 42,22 570,00
Odnowienie opłaty za miejsce na cmentarzu w grobach ziemnych i murowanych jednoosobowych na kolejne     20 lat 472,22 37,78 510,00

 

  Informujemy, że w przypadku grobów jednoosobowych murowanych i ziemnych po 20 latach użytkowania należy uiścić opłatę w wysokości 510 zł. Opłata wynika z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych i wnoszona jest za użytkowanie miejsca pochówku przez kolejne 20 lat.

  W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z pracownikami Cmentarza Komunalnego pod numerem (82) 565 37 59.

 

3. Pozostałe opłaty za korzystanie z cmentarza

Usługa  Cena netto VAT 8% Cena brutto
Chłodnia za każdą rozpoczętą dobę 55,56 4,44 60,00
Korzystanie z kaplicy cmentarnej przy ceremonii pogrzebowej 212,96 17,04 230,00
Korzystane z kaplicy cmentarnej przy ceremonii pogrzebowej w sobotę 333,33 26,67 360,00
Wynajęcie kaplicy na pożegnanie za każdą rozpoczętą godzinę 55,56 4,44 60,00
Opłata za zmianę ilości miejsc w grobowcu 462,96 37,04 500,00

Opłata za wjazd na cmentarz

1. wjazd jednodniowy

2. wjazd siedmiodniowy

3. wjazd miesięczny

4. wjazd godzinny dla osób indywidualnych

 

52,85

105,69

317,07

10,57

 

12,15

24,31

72,93

2,43

 

65,00

130,00

390,00

13,00

 

 4. Dodatkowe usługi świadczone przez MPGK Sp. z o.o. w Chełmie

Usługa  Cena netto VAT Cena brutto
Remont grobowca od 370,37 29,63 od 400,00
Wykonanie płyty lub ramy na grobie 324,07 25,93 350,00
Rozkucie grobu 152,78 12,22 165,00
Przygotowanie grobu do pochówku 152,78 12,22 165,00
Demontaż pomnika I kat. * 250,00 20,00 270,00
Demontaż pomnika II kat ** 537,04 42,96 580,00
Ekshumacja z grobu murowanego dziecinnego 101,85 8,15 110,00
Ekshumacja z grobu murowanego osoby dorosłej 601,85 48,15 650,00
Ekshumacja z grobu ziemnego osoby dorosłej 1.527,78 122,22 1.650,00
Ekshumacja z grobu ziemnego dziecinnego 203,70 16,30 220,00
Uzupełnienie stropu w grobie murowanym od 18,52 1,48 od 20,00
Wycięcie drzewa przy grobie 50,93 4,07 55,00
Zabezpieczenie komory grobowej przed warunkami atmosferycznymi 152,78 12,22 165,00

* - ściągniecie i założenie płyty
** - ściągnięcie i założenie płyty, demontaż cokołów, złożenie cokołów, demontaż okładzin i złożenie

 

Instrukcja wewnętrzna wykonywania robót na Cmentarzu Komunalnym w Chełmie

Regulamin Cmentarza Komunalnego

UCHWAŁA NR XXIII/257/12 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chełmie

 

Poprawiony: środa, 23 sierpnia 2017 09:11