Strona główna » Harmonogramy wywozu nieczystości
Harmonogramy wywozu nieczystości Drukuj
niedziela, 19 buy clomid online czerwca 2011 11:43

 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie na podstawie umowy zawartej z Prezydent Miasta Chełm wywozi odpady komunalne odbierane od mieszkańców miasta. Wywóz odpadów odbywa się na podstawie harmonogramu wywozy odpadów komunalnych. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.chelm.pl/odpady

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta MPGK pod numerem telefonu  82 565 44 93 lub 82 565 60 05  lub z Biurem Odpadów Komunalnych  kamagra online Urzędu  Miasta  Chełm  pod  numerem  telefonu  82 564 36 95   lub   82 565 26 20

 

   buy propecia online MPGK realizuje również wywóz odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbica. Więcej informacji na temat realizacji usługi znajdziecie Państwo na stronie www.ugwierzbica.pl/odpady.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w tym posegregowanych surowców wtórnych oraz sezonowo: zielonych i popiołu z terenu Miasta Chełm odbieranych w 2017 r. z zabudowy jednorodzinnej przez MPGK Sp. z o.o. w Chełmie
Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej (wielokondygnacyjnej) z terenu Miasta Chełm w 2017 r. przez MPGK Sp. z o.o. w Chełmie

Szczegółowy opis wymogów jakie powinny spełniać pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych frakcji mokrej i suchej

Nowy system segregowania odpadów na terenie Miasta Chełm - informator

Nalepki informujące o nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 24 lutego 2017 10:02