Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa piasku w okresie 12 miesięcy"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa krzewów (irga, berberys, jałowiec)"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa dejonizatora wody"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa elementów do budowy grobowców"
5 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn: "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn: "Dostawa pojazdów z podziałem na zadania"
7 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY w postepowaniu pn. "Nadzór nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym MPGK Sp. z o.o. w Chełmie"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa kwiatów letnich"
9 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Dostawa dejonizatora wody"
10 ZMIANA ROZSTRZYGNIĘCIA zapytania ofertowego pn: "Wykonanie projektu oraz dostawa książeczek dla dzieci z zadaniami do rozwiązywania o tematyce selektywnego zbierania odpadów komunalnych i podstawowych zasad recyklingu"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania ofertowego pn: "Sukcesywna dostawa wody mineralnej"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa rudy darniowej surowej w ilości 9 m3 oraz odbiór i zagospodarowanie zużytej rudy darniowej w ilości 4,5 m3"
13 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn: "Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. olejów, smarów, płynów itp."
14 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania przetargowego, pn: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Malowanie elewacji i remont dachu budynku administracyjnego BALON"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Świadczenie usługi telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy"
17 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa worków do segregacji odpadów"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Geologicznego"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie projektów elektrycznych obiektów ZWIK z podziałem na zadania"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania przetargowego, pn: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"