Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa pojemników plastikowych SM 120l i SM 240l"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywne wykonywanie ustawienia geometrii kół"
4 Sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza (III)
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Odbiór i utylizacja farb oraz pochodnych o kodach: 09 01 03*, 09 01 04*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 27*, 20 01 28"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa rur PE100 SDR11 PN 16 trójwarstwowych"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa okładziny do przenośników ślimakowych"
8 Sukcesywna usługa wykonywania napisów na tablicach granitowych
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa szkła laboratoryjnego"
10 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z o.o. w Chełmie"
11 Sukcesywna dostawa wodomierzy i akcesoriów z podziałem na zadania
12 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (zadanie nr 2 i 3) ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (zadanie nr 1) pn.: "Dostawa pojazdów z podziałem na zadania"
13 Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa pojemników plastikowych SM 1100l z podziałem na zadania"
15 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Naprawa pokrycia dachowego i komina w budynku przy ul. Wołyńskiej 57"
17 Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie naklejek na pojemniki według załączonych wzorów"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa materiału do wspomagania odsiarczania biogazu"
20 Wykonanie nadziemnej obudowy studni głębinowej nr 12 i 13