Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa materiałów do regulacji studni burzowych z podziałem na zadania".
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Analiza wody w zakresie monitoringu „Parametrów grupy B”"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Sukcesywna odbudowa nawierzchni asfaltowej po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa kwiatów - bratki"
5 ODWOŁANIE postępowania pn. "Dostawa pojemników nowych plastikowych 120 L i 240 L"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Weryfikacja i naprawa pompy Grundfos"
7 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Dostawa materiałów do regulacji studni burzowych z podziałem na zadania" w zakresie zadania nr 1
8 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie"
9 ODWOŁANIE postępowania pn. "Czyszczenie studni głębinowej nr 2 zlokalizowanej na Ujęciu Wody Bariera w Chełmie"
10 ODWOŁANIE postępowania pn. "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Geologicznego"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa rękawic roboczych ochronnych z podziałem na zadania"
12 ODWOŁANIE postępowania pn. "Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania" w zakresie zadania nr 2
13 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Dostawa koszul oraz obuwia"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywne wykonywanie projektów czasowych zmian organizacji ruchu"
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Usługa domu maklerskiego"
16 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania" w zakresie zadania nr 1
17 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. przełożenia kabla SN 15kV zasilającego Oczyszczalnię Ścieków"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wymiana szaf sterowniczych na przepompowniach przy ul. Królowej Jadwigi oraz przy ul. Pszennej"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Wymiana sterownika wraz z panelem w zestawie pomp II stopnia w pompowni"
20 ODWOŁANIE postępowania pn."Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie"