Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Usługa transportowa beczką asenizacyjną"
2 Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie zabezpieczenia do rozet mocujących płyty przykrywające nisze Kolumbariów"
4 Dostawa rur bez kołnierzowych ze stali nierdzewnej
5 Dostawa pojazdów z podziałem na zadania
6 Dostawa oraz montaż lampy UV
7 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kosztorysem inwestorskim modernizacji odpływu ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Chełmie do rzeki Uherki"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Odbiór i utylizacja padłych zwierząt w okresie 48 m-cy"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa kaskadowej konstrukcji kwietnikowej"
10 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: “Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie”
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Obsługa geodezyjna na lata 2017-2019"
12 Remont budynków MPGK Sp. z o.o. w Chełmie mieszczących się przy ul. Fabrycznej i ul. Bieławin
13 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na lata 2017-2019 z podziałem na zadania”
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Rejowiecka - Miernicza”
15 Sukcesywna dostawa ubrań i obuwia roboczego z podziałem na zadania
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mechanicznej"
17 Dostawa, montaż, uruchomienie oraz usługa monitoringu systemem GPS pojazdów Zamawiającego
18 UNIEWAŻNIENIE w zakresie zadań 1, 2, 3 postępowania pn.: "Sukcesywna dostawa ubrań i obuwia roboczego z podziałem na zadania"
19 Dostawa koparki kołowej obrotowej wraz z osprzętem
20 Remont budynków MPGK Sp. z o.o. przy ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie