Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Dostawa węży i korków pneumatycznych zamykających"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa soli drogowej do zimowego posypywania dróg z podziałem na zadania"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa wraz z montażem bramy pożarowej oraz bramki wejściowej"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn."Dostawa serwerów wraz z konfiguracją"
6 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych z podziałem na zadania"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Frezarka do pni – głowica robocza"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa 2 szt. regenerowanych modułów silnik/turbina do dmuchaw Turbo wraz wykonaniem prac serwisowych"
9 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów z podziałem na zadania"
10 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Budowa grobowców prefabrykowanych komorowych jedno i dwumiejscowych"
11 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych z podziałem na zadania"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn.: "Sukcesywna dostawa polimerów – realizacja wg zadań"
13 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywne wykonanie badań oraz opracowanie wyników fizyko-chemicznych gleb przed zastosowaniem osadów ściekowych"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Sukcesywna sprzedaż piasku w okresie 12 miesięcy"
15 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Opony do ładowarki teleskopowej wraz z wymianą"
16 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Dostawa przepływomierzy DN 100 i DN 150"
17 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Weryfikacja i naprawa 2 szt. pomp Vogelsang"
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa zapór drogowych U-20a, tablic prowadzących U-3 oraz pachołków drogowych"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Obsługa geodezyjna robót realizowanych przez MPGK Sp. z o.o. w okresie 24 m-cy"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Serwis eksploatacyjny chromatografu jonowego METROHM wraz z wymianą podzespołów i materiałów eksploatacyjnych"