Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa opon wraz z wyważaniem i wymianą"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Badanie techniczne pojazdów"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Renowacja studni głębinowej nr 8 i 10 wraz z montażem obudowy termoizolacyjnej"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa worków do segregacji"
5 Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej w okresie 24 m-cy
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa pojemników SM 120l i SM 240l"
7 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa ubrań roboczych"
8 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Sukcesywna usługa wykonywania napisów na tablicach granitowych"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie badania biogazu oczyszczonego"
10 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu do lokalizacji określonych w zadaniach"
11 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn: "Dostawa pojemników plastikowych SM 120 l i SM 240 l"
12 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: „Wykonanie instalacji do usuwania siloksanów wraz z systemem osuszania biogazu”
13 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Wykonanie nadziemnej obudowy studni głębinowej nr 12 i 13"
14 Sukcesywna dostawa konserw mięsnych jako posiłków regeneracyjnych
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów w postaci skratek i zawartości piaskowników"
16 Sukcesywna dostawa wyrobów żelbetowych, betonu i gruntu stabilizacyjnego wg zadań
17 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Sukcesywna usługa wykonywania napisów na tablicach granitowych"
18 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z kosztorysem inwestorskim modernizacji odpływu ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Chełmie do rzeki Uherki"
19 Dostawa pomp głębinowych do wody pitnej
20 Sukcesywna dostawa ubrań i obuwia roboczego z podziałem na zadania