Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i levitra online unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa worków do segregacji odpadów"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Geologicznego"
3 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie projektów elektrycznych obiektów ZWIK z podziałem na zadania"
4 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania przetargowego, pn: "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektu MPGK Sp. z.o.o. w Chełmie"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa wodomierzy wirnikowych jednostrumieniowych"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa ubrań roboczych"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa aparatu oddechowego z osprzętem – 2 kpl"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa kwiatów - bratki"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie pomiarów i badań okresowych w rozdzielniach SN i NN"
10 Sukcesywna dostawa polimerów – realizacja wg zadań
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Analiza wody w zakresie monitoringu "Parametrów grupy B"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywne wykonywanie badań osadów ściekowych, gleby oraz wód powierzchniowych"
13 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie punktów pomiarowych na sieci wodociągowej"
14 Usługa ochrony osób i mienia MPGK Sp. z o.o. w Chełmie z podziałem na zadania
15 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa pojemników plastikowych SM 120l i SM 240l"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Sukcesywne wykonywanie ustawienia geometrii kół"
17 Sukcesywna dostawa wodnego roztworu siarczanu żelaza (III)
18 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Odbiór i utylizacja farb oraz pochodnych o kodach: 09 01 03*, 09 01 04*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 27*, 20 01 28"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa rur PE100 SDR11 PN 16 trójwarstwowych"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa okładziny do przenośników ślimakowych"