Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i levitra online unieważnienia
   Wyświetl: 
1 Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
2 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Naprawa pokrycia dachowego i komina w budynku przy ul. Wołyńskiej 57"
3 Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie naklejek na pojemniki według załączonych wzorów"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa materiału do wspomagania odsiarczania biogazu"
6 Wykonanie nadziemnej obudowy studni głębinowej nr 12 i 13
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa worków do segregacji"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa ubrań roboczych"
9 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
10 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa soli drogowej do zimowego posypywania dróg"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa opon wraz z wyważaniem i wymianą"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Badanie techniczne pojazdów"
13 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn. "Renowacja studni głębinowej nr 8 i 10 wraz z montażem obudowy termoizolacyjnej"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa worków do segregacji"
15 Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej w okresie 24 m-cy
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Dostawa pojemników SM 120l i SM 240l"
17 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn: "Sukcesywna dostawa ubrań roboczych"
18 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn.: "Sukcesywna usługa wykonywania napisów na tablicach granitowych"
19 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Wykonanie badania biogazu oczyszczonego"
20 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn: "Usługa szerokopasmowego dostępu do Internetu do lokalizacji określonych w zadaniach"