Strona główna » Przetargi » Rozstrzygnięcia i unieważnienia
Rozstrzygnięcia i unieważnienia
   Wyświetl: 
1 ODWOŁANIE zapytania pn."Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych w oczyszczalni ścieków na podstawie art. 48a ustawy o odpadach"
2 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn.: "Budowa grobowców prefabrykowanych komorowych jedno i dwumiejscowych"
3 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Odbiór i utylizacja/zagospodarowanie odpadów z podziałem na zadania" w zakresie zadania nr 4
4 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa konserw mięsnych jako posiłków regeneracyjnych"
5 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa węży i korków pneumatycznych zamykających"
6 ROZSTRZYGNIĘCIE I UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Odbiór i utylizacja/zagospodarowanie odpadów z podziałem na zadania"
7 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Sukcesywna dostawa druków na okres 24 m-cy"
8 ROZSTRZYGNIĘCIE I UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Dostawa nowych pojemników wg zadań"
9 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Weryfikacja i naprawa żurawia HDS i dźwignika przemysłowego zamontowanych na podwoziu MAN"
10 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Dostawa węży i korków pneumatycznych zamykających"
11 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED"
12 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa soli drogowej do zimowego posypywania dróg z podziałem na zadania"
13 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa wraz z montażem bramy pożarowej oraz bramki wejściowej"
14 ROZSTRZYGNIĘCIE postępowania pn."Dostawa serwerów wraz z konfiguracją"
15 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych z podziałem na zadania"
16 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn. "Frezarka do pni – głowica robocza"
17 ROZSTRZYGNIĘCIE zapytania pn."Dostawa 2 szt. regenerowanych modułów silnik/turbina do dmuchaw Turbo wraz wykonaniem prac serwisowych"
18 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn."Sukcesywny odbiór i utylizacja odpadów z podziałem na zadania"
19 UNIEWAŻNIENIE postępowania pn."Budowa grobowców prefabrykowanych komorowych jedno i dwumiejscowych"
20 UNIEWAŻNIENIE zapytania pn. "Sukcesywna dostawa materiałów biurowych z podziałem na zadania"