Strona główna » EKO-edukacja
EKO-edukacja

 

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

   Prowadzimy zajęcia o następującej tematyce:

  1. Chełmska woda z kranu, jej właściwości i sposób uzdatniania (lekcja plenerowa na terenie ujęcia wody Trubaków),
  2. Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych i jej znaczenie dla środowiska (w placówce oświatowej),
  3. Znaczenie oczyszczalni ścieków dla chełmskiej społeczności lokalnej (zwiedzanie oczyszczalni ścieków Bieławin).

 Głównym celem Eko-Edukacji jest przekazanie młodym ludziom informacji dotyczących ochrony środowiska oraz promowanie zachowań proekologicznych.