Utrzymanie zieleni miejskiej – PRIORYTETEM dla MPGK Drukuj
wtorek, 28 maja 2019 06:37

   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie zajmuje się utrzymaniem miejskich terenów zielonych, głównie parków, skwerów oraz zieleni przy ulicach osiedlowych. Łączna powierzchnia terenów zielonych pod opieką Spółki wynosi aż 100 ha. Podkreślić należy, że nie wszystkie tereny zielone w obrębie miasta Chełm utrzymuje MPGK.


   Niesprzyjające warunki pogodowe – obfite, trwające półtorej tygodnia opady – uniemożliwiały przez długi czas wykonywanie prac porządkowych, jednocześnie sprzyjały szybkiemu rozwojowi roślinności. Mokre, śliskie i grząskie podłoże wykluczało pracę ciężkiego sprzętu – kosiarek ciągnikowych i samojezdnych oraz kos spalinowych. Utrudniało to także uprzątnięcie skoszonej zieleni przy pomocy ręcznych dmuchaw spalinowych
i zamiatarek.
   Każdego roku Spółka w zakresie obsługi prac przy zieleni miejskiej korzysta z pomocy pracowników sezonowych w ramach programu oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. W bieżącym roku dość późno, bo dopiero w maju, Przedsiębiorstwo pozyskało 6 pracowników, czyli o ponad połowę mniej niż w latach poprzednich, co dodatkowo miało wpływ na opóźnienie prac.
   Na chwilę obecną większość terenów zielonych jest już uporządkowana lub prace są w toku. Park miejski przy ulicy Lubelskiej był już dwukrotnie koszony w tym roku. Na ukończeniu są prace związane z porządkowaniem zieleni w Parku na Górce oraz rozpoczęto koszenie roślinności w Parku międzyosiedlowym XXX–lecia. Przy sprzyjającej pogodzie zostaną one zakończone w tym tygodniu. Przedsiębiorstwo na chwilę obecną wykonało już wszystkie zaplanowane nasadzenia kwiatów letnich na rondach, skwerach i na terenie parków.
   MPGK sp. z o. o. administruje również Cmentarzem Komunalnym przy ulicy Mościckiego. Teren cmentarza na bieżąco jest porządkowany i wykonywane są niezbędne prace konserwacyjne terenów zielonych. Duża powierzchnia cmentarza oraz specyfika jego zabudowy powoduje, że pielęgnacja zieleni jest bardzo czasochłonna. Wiele trudnodostępnych miejsc wymaga użycia precyzyjnego sprzętu, głównie ręcznego. Ponadto każdego roku Spółka wykonuje opryski środkami chwastobójczymi na niezagospodarowanej części cmentarza oraz w sektorach grobów ziemnych. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace te się opóźniły i zostaną wykonane w najbliższym czasie.
   Spółka zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby miejskie tereny zielone były w sposób systematyczny i z należytą starannością pielęgnowane. Działania te są traktowane priorytetowo. Należy jednak wziąć pod uwagę, że  harmonogram i porządek planowanych prac zaburzany jest przez długotrwałe opady na co Przedsiębiorstwo nie ma wpływu.