Umowa dotacji z WFOŚiGW w Lublinie Drukuj
poniedziałek, 29 sierpnia 2016 07:47

Logo WFOŚiGW     W dniu 17 sierpnia 2016 r. MPGK  sp. z o.o. w Chełmie podpisało umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach umowy przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 8 847,59 zł na realizacje zadania "Eko - edukacja na wesoło - program dla dzieci z terenu miasta Chełm i gminy Chełm w wieku szkolnym i przedszkolnym".

Przewidziana została budowa ekologicznej ścieżki edukacyjnej na ujęciu wody Trubaków poświęconej tematyce wydobycia wody, jej znaczenia w życiu człowieka oraz sposobów jej oszczędzania. Ponadto planowane jest przeprowadzenie cyklu zajęć dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Chełm i gminy Chełm, a także miejskich przedszkoli. Zorganizowane zostaną również wycieczki na chełmską oczyszczalnię ścieków i ujęcie wody Trubaków. Całość projektu podobnie jak ścieżka edukacyjna poświęcona zostanie tematowi wody. Celem zadania jest przede wszystkim budowanie świadomości ekologicznej u dzieci, a także przekazywanie dobrych praktyk, które najmłodsi mogą wcielić w życie.  Zapraszamy miejskie i gminne placówki oświatowe do nawiązania współpracy.

Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 07:53