Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Drukuj
środa, 18 stycznia 2017 09:49

 

    Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie. PSZOK znajduje się na terenie  bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bieławin 5a w Chełmie.

Godziny otwarcia:

 od poniedziałku  do piątku      7.00 - 16.00
 sobota      7.00 - 14.00

 

Odpady przyjmowane na PSZOK:

 1. papier,
 2. szkło,
 3. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 4. meble i odpady wielkogabarytowe,
 5. popiół,
 6. zużyta odzież,
 7. przeterminowane leki,
 8. chemikalia,
 9. zużyte baterie i akumulatory,
 10. zużyte opony,
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 12. odpady zielone,
 13. odpady komunalne ulegające biodegradacji (BIO),
 14. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

   Właściciele nieruchomości w Chełmie, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie posiadają zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą nieodpłatnie przywozić odpady komunalne do PSZOKU.

    Odpady do PSZOK dostarczać mogą wyłącznie mieszkańcy Miasta Chełm, którzy złożyli deklarację na wywóz śmieci do: Biura Gospodarki Odpadami w Chełmie, Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych, PUM i innych zarządców nieruchomości, w których opłaty naliczane są w czynszu.
Dostarczający odpady do PSZOK z terenu Miasta Chełm muszą: okazać:

 • dowód osobisty,
 • dowód opłaty za odpady za miesiąc poprzedni,
 • oraz nr rejestracyjny pojazdu, którym dostarczany jest odpad.

Brak powyższych wymagań będzie skutkował odmową przyjęcia odpadu do PSZOK.

 

Ustanawia się limity odpadów przywożonych na PSZOK (300 kg na rok), a w tym:

 • do 100 kg dla odpadów wielkogabarytowych
 • do 40 kg dla zużytych opon
 • do 100 kg dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • dla odpadów zielonych

   Ww. odpady powyżej limitu przyjmowane będą odpłatnie (cennik MPGK). Inne odpady będą przyjmowane bez limitu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Zakładem Oczyszczania Miasta (tel. 82 565 44 93 lub 82 565 60 05).