Harmonogramy wywozu nieczystości Drukuj
niedziela, 19 czerwca 2011 11:43

 

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie na podstawie umowy zawartej z Prezydent Miasta Chełm wywozi odpady komunalne odbierane od mieszkańców miasta. Wywóz odpadów odbywa się na podstawie harmonogramu wywozy odpadów komunalnych. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.chelm.pl/odpady

  W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta MPGK pod numerem telefonu  82 565 44 93 lub 82 565 60 05  lub z Biurem Odpadów Komunalnych  Urzędu  Miasta  Chełm  pod  numerem  telefonu  82 564 36 95   lub   82 565 26 20

 

Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej - miasto Chełm

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej - miasto Chełm

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych ze spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych - miasto Chełm

Harmonogram wywozu odpadów - gmina Chełm

Zasady segregacji odpadów - miasto Chełm.

Zasady segregacji odpadów - gmina Chełm

 Kilka ważnych informacji na temat nowej segregacji odpadów komunalnych w Chełmie.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 21 maja 2019 08:37