Akty prawne Drukuj
środa, 01 sierpnia 2012 13:00
UCHWAŁA NR XXXI/354/17 Rady Miasta Chełm z dnia 25 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymiania czystości i porządku na terenie miasta Chelm
UCHWAŁA NR XXXIV/395/13 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
UCHWAŁA NR XXIII/257/12 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 26 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Chełmie
UCHWAŁA NR XVI/183/12 RADY MIASTA CHEŁM z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków.
UCHWAŁA NR XXI /229/12 Rady Mista Chełm z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Chełmie

 

Decyja z dn. 28.02.2018 r. dotycząca zezwolenia na zbieranie odpadów.
Decyzja dotycząca konserwacji cieku Słyszówka
Decyzja dotycząca pozwoleń wodnoprawnych - Ujęcie Trubaków
Decyzja dotycząca pozwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych - ZOM MPGK Sp. z o.o. w Chełmie
Decyzja dotycząca pozwoleń wodnoprawnych - Ujęcie Bariera
Decyzja dotycząca gospodarowania odpadami wydobywczymi poddawanymi procesowi unieszkodliwiania
Decyzja dotycząca pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków
Decyzja dotycząca zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych Trubaków
Decyzja zatwierdzająca zasoby eksploatacyjne wód podziemnych Trubaków
Decyzja Wójta Gminy Kamień zezwalająca na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kamień
Decyzja Wójta Gminy Chełm zezwalająca na prowadzenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm
  Decyzja Prezydenta Miasta Chełm zezwalająca na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania śckieków na terenie Miasta Chełm
Decyzja pozwalająca na MPGK na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych według wykazu
Decyzja dotycząca pozwoleń wodnoprawnych - Ujęcie Nowosiółki
Poprawiony: poniedziałek, 05 marca 2018 14:48