Rachunek bankowy Drukuj
piątek, 07 lutego 2014 12:01

Numer rachunki bankowego do wpłat:  
PEKAO S.A.   35 1240 2223 1111 0000 3576 9088

Klienci naszego Przedsiębiorstwa mogą dokonywać opłat bez prowizji w placówkach Banku:

  • BANK PEKAO S.A. Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm (budynek Gmachu),
  • BANK PEKAO S.A. ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm (budynek Urzędu Miasta Chełm),
  • BANK PEKAO S.A. ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm (budynek Urzędu Stanu Cywilnego),
  • BANK PEKAO S.A. al. I Armii Wojska Polskiego 41, 22-100 Chełm (budynek Poczty),
  • BANK PEKAO S.A. ul. M. Kopernika 20, 22-100 Chełm.

     Informujemy, że w dniu 25.06.2018 r. w siedzibie naszej spółki zainstalowany został terminal płatniczy. Mogą Państwo od tej pory dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych za faktury wystawione przez MPGK w Chełmie. Chodzi o faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dzierżawę lub sprzedaż pojemników na odpady, wymianę lub plombowanie wodomierza itp.