Rachunek bankowy Drukuj
piątek, 07 lutego 2014 12:01

Szanowni Państwo!
   Informujemy, że od dnia 26.06.2017 r. dokonując wpłaty za usługi realizowane przez MPGK w kasie Banku PKO S.A. należy okazać dowód osobisty pracownikowi banku. Obowiązek ten dotyczy osób, które nie są klientami tego  banku, a wynika  bezpośrednio ze zmian organizacyjnych wewnątrz PKO S.A.

Rachunki bankowe:  
1. PKO BP S.A.  08 1020 1563 0000 5502 0011 7093
2. PEKAO S.A.   35 1240 2223 1111 0000 3576 9088

Klienci naszego Przedsiębiorstwa mogą dokonywać opłat bez prowizji w placówkach Banku:
1. PKO BP S.A. (nr konta: 08 1020 1563 0000 5502 0011 7093):

  • BANK PKO BP S.A. ul. Gen. G. Orlicz Dreszera 3, 22-100 Chełm,
  • BANK PKO BP S.A. ul. Lwowska 26, 22-100 Chełm,
  • AGENCJA BANKU PKO BP S.A. ul. Zachodnia 43, 22-100 Chełm.

2. PEKAO S.A. (nr konta: 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088):

  • BANK PEKAO S.A. Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm (budynek Gmachu),
  • BANK PEKAO S.A. ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm (budynek Urzędu Miasta Chełm),
  • BANK PEKAO S.A. ul. Pocztowa 50, 22-100 Chełm (budynek Urzędu Stanu Cywilnego),
  • BANK PEKAO S.A. al. I Armii Wojska Polskiego 41, 22-100 Chełm (budynek Poczty),
  • BANK PEKAO S.A. ul. M. Kopernika 20, 22-100 Chełm.

     Informujemy, że w dniu 25.06.2018 r. w siedzibie naszej spółki zainstalowany został terminal płatniczy. Mogą Państwo od tej pory dokonywać płatności za pomocą kart płatniczych za faktury wystawione przez MPGK w Chełmie. Chodzi o faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dzierżawę lub sprzedaż pojemników na odpady, wymianę lub plombowanie wodomierza itp.