Zakład Wodociągów i Kanalizacji Drukuj
środa, 15 czerwca 2011 08:42


   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) to jednostka organizacyjna zajmująca się:

  • dostarczaniem mieszkańcom wody,
  • odbieraniem ścieków od mieszkańców i ich oczyszczaniem,
  • zarzadzaniem istniejącą siecią wodno - kanalizacyjną,
  • budową nowej sieci wodno - kanalizacyjnej,
  • świadczeniem usług dodatkowych w zakresie wodno - kanalizacyjnym.

W skład zakładu wchodzą:

Ujęcie wody Trubaków

   Powstało w latach 30-tych XX w. Zaopatruje w wodę 20 % mieszkańców miasta Chełm (m. in. mieszkańców  osiedla Zachód, Gwarek i osiedla Włodawskiego). Na wyposażeniu ujęcia Trubaków jest 9 studni głębinowych, które pracują naprzemiennie, w zależności od zapotrzebowania na wodą. Ujęcie mieści się przy ulicy Nadtorowej.

Ujęcie wody Bariera

   Ujęcie powstało w latach 80 - tych XX w. Zaopatruje w wodę 80% mieszkańców miasta Chełm. Posiada 15 studni, które podobnie jak w przypadku ujęcia Trubaków są eksploatowane naprzemiennie. Ujęcie Bariera znajduje się na terenie kopalni kredy Cementowni Chełm jako odwodnienie kopalni.

Oczyszczalnia ścieków Bieławin 

  Oczyszczalnia ścieków znajduje się przy ul. Bieławin. Zmodernizowana w latach 2013 - 2015 jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Zaletą chełmskiej oczyszczalni jest zastosowana technologia - oprócz oczyszczania mechanicznego i biologicznego wykorzystana została gospodarka osadowa, która służy m.in. do produkcji biogazu. Z wytworzonego biogazu powstaje energia elektryczna i cieplna, wykorzystywana na terenie ZWIK. Oczyszczalnia Bieławin utrzymuje wyniki ścieków oczyszczonych zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym. Podstawowe parametry takie jak: ilość azotu i fosforu pozwalają spółce wywiązywać się z narzuconych norm prawnych w tym zakresie. Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków dotychczas był jedną z największych inwestycji w mieście. Jego wartość po zakończeniu realizacji wyniosła ponad 80 mln. zł. Na realizację projektu MPGK otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Warsztat sieci wodociągowej

   Odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej na terenie miasta Chełm, gminy Chełm i gminy Kamień, a w szczególności za usuwanie awarii wodociągowych. Według stanu na 31.12.2016 r. długość sieci na terenie miasta wynosi 219,4 km. Oprócz tego pracownicy warsztatu budują nowe odcinki sieci oraz wykonują nowe przyłącza wodociągowe.

Warsztat sieci kanalizacyjnej 

  Odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie i konserwację sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Chełm i gminy Chełm. Pracownicy warsztatu monitorują stan techniczny sieci, usuwają awarie,
a także budują nowe odcinki sieci oraz przyłącza. Według stanu na 31.12.2016 r. długość sieci kanalizacji sanitarnej w mieście wynosi  176,8 km.

 

 

Poprawiony: środa, 15 marca 2017 13:35