Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Uwaga Attention уваги Obcokrajowcy mieszkający w Chełmie

W imieniu Urzędu Miasta Chełm przekazujemy ważną informację

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Chełma będącym innej narodowości, że zgodnie z obowiązującym prawem, właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta jest to obecnie 10,90 zł od jednego mieszkańca. W celu zapoznania się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji odsyłamy bezpośrednio do:

Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który mieści się przy ul. Mickiewicza 32a a także do strony internetowej http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady lub pod nr tel. 82 564 36 95.

We would like to remind all residents of Chełm who are of other nationalities that, in accordance with the applicable law, the owner of the property on which municipal waste (rubbish) is generated are required to submit a declaration on the amount of the municipal waste management fee. According to the resolution of the City Council, it is currently PLN 10,90 per capita.

In order to get information about the general rules for submitting these declarations, please contact directly the Municipal Waste Management Department located at Mickiewicza Street 32a, as well as to the website http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady or by phone: 82 564 36 95.

Нагадуємо всім іноземцям, що проживають у Хелмі, що відповідно до чинного законодавства Польщі власник об’єкту нерухомості, на території якого утворюються побутові відходи (в основному сміття), зобов’язаний подати декларацію про розмір оплати за побутові відходи. Згідно з постановою міськради, ця сума становить 10,90 злотих на одного мешканця.

Для того, щоб дізнатися загальні правила подання цих декларацій, зверніться безпосередньо до Департаменту комунального господарства за адресою вул. Міцкевича 32a, а також на веб-сайт http://www.chelm.pl/www/um/index.php/odpady або за телефоном 82 564 36 95.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie informuje, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Chełm naturalne choinki odbierane będą wraz z frakcją BIO zgodnie z dostarczonymi harmonogramami odbioru odpadów. Poświąteczne drzewka powinny być wystawione najpóźniej do godziny 6.00 w dniu odbioru w miejscu łatwo dostępnym dla pracowników Zakładu Oczyszczania Miasta.

EFRR

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie”.

Celem projektu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego Spółki poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej, a także podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Miasta Chełm oraz zwiększenie wykorzystania przez MPGK Sp. z o.o. nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych w zarządzaniu energią.

Prace polegają na wykonaniu instalacji o mocy 49,5 kW na dachu budynku LZ „Zarząd”, BOK1 i BOK2 oraz instalacji o mocy 39,6 kW na dachu budynku BOK3. Zakres robót obejmie pokrycie dachów panelami ogniw słonecznych, roboty w zakresie instalacji elektrycznych oraz technologie informacyjno-komunikacyjne służące do inteligentnych systemów zarządzania energią. System ogniw fotowoltaicznych i zarządzania energią wpłynie na zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie, powodując zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej z paliw konwencjonalnych.

Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie emisji CO2 oraz zastosowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji pyłu PM10. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii wyniesie 94,67 MWhe/rok.

 • Całkowita wartość projektu: 343 137,59 zł
 • Dofinansowanie z UE: 125 538,14 zł
 • Okres realizacji projektu: 01.10.2020 r. – 30.08.2021 r.

 Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie: 4.2.

Z dniem 7 stycznia 2021 roku MPGK Sp. z o.o. w Chełmie  uruchomiła eBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Usługa eBOK jest dostępna dla wszystkich Państwa, którzy posiadają umowę podpisaną z MPGK Sp. z o.o. w Chełmie na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.

System eBOK umożliwia Klientowi w sposób elektroniczny dostęp do usług, takich jak:

 • kontrolowanie należności za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków;
 • sprawdzenie odczytów i podanie stanów wodomierza;
 • aktywację usługi e-FAKTURA;
 • dostęp do danych zawartej umowy;
 • wysyłanie i odbieranie korespondencji;
 • informacja o statusie realizacji spraw.

W celu skorzystania z usług eBOK należy wejść na stronę internetową https://ebok.mpgk.chelm.pl i zarejestrować się.

ebok2logo

MPGK Sp. z o.o. wprowadziła możliwość korzystania z e-faktury, która jest bezpłatną usługą, polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury - fakturą elektroniczną. 

Klienci zarejestrowani w eBOK dokonują akceptacji aktywując e-fakturę za pośrednictwem eBOK.

Klienci nie zarejestrowani w eBOK dokonują akceptacji składając poprawnie wypełniony i podpisany formularz „Zgoda na wystawianie e-faktury”, dostępny na stronie oraz w Biurze Obsługi Klienta. Podpisany formularz Klient może:

 • przesłać do MPGK Sp. z o.o. w Chełmie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta przy ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie
 • przesłać pocztą na adres korespondencyjny MPGK Sp. z o.o. ul. Wołyńska 57, 20-100 Chełm.

e faktura 

W październiku 2020 r. odebrano i przekazano do użytku ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, zlokalizowaną na placu kompostowni w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu, przy ul. Dorohuskiej 70, na którym znajdują się pryzmy kompostowanych i magazynowanych odpadów. Prace były prowadzone w sposób niezakłócający procesu kompostowania.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.