Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Miasto Chełm/Centrum Integracji Społecznej w Chełmie realizuje projekt pn „CIS – aktywność społeczna i zawodowa”
dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022”.

Rodzaj zadania publicznego:

Priorytet II Ścieżki reintegracji, Zadanie 1:
wspieranie PZS w dostosowywaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców.


Sfera działalności pożytku publicznego: działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dofinansowanie: 120,000 PLN
Całkowita wartość projektu: 205 445, 10 PLN

Celem głównym zadania jest podniesienie do 31.12.2022 aktywności społecznej i zawodowej 21 osobom (12K) zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. osób bez kwalifikacji zawodowych zamieszkałych na terenie Miasta Chełm oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 5 uczestników na okres minimum 6 miesięcy.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

 1. Utworzenie partnerstwa lokalnego.
 2. Promocja i rekrutacja.
 3. Reintegracja społeczna, w tym: warsztaty motywacyjne, psychoedukacja rodzinna, edukacja ogólna, edukacja zdrowotna, profilaktyka uzależnień, warsztaty kreowania wizerunku.
 4. Reintegracja zawodowa, w tym: przygotowanie w kierunkach - pracownik utrzymania czystości, sprzątaczka biurowa, kucharz, robotnik gospodarczy, malarz-tapeciarz; kurs profesjonalnego sprzątania, kurs obsługi pilarki spalinowej kształtowanie umiejętności samodzielnego i skutecznego pozyskiwania pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty zorganizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, spotkania z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy .
 5. Promocja prowadzonych działań i uczestników Centrum Integracji Społecznej.
 6. Monitoring sytuacji społecznej i zawodowej oraz wsparcie absolwentów Centrum Integracji Społecznej.
 7. Spotkania z pracodawcami.

Grupę docelową stanowi 21 osób (w tym 12 kobiet) bez kwalifikacji zawodowych zamieszkałych na terenie Miasta Chełm, spełniających przesłanki określone w art. 1 ust 2. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, tj. osoby które, podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Dla 15 osób odbędzie się rekrutacja w maju 2022r. do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, natomiast 6 osób zostanie wyłonionych spośród osób obecnie realizujących program zatrudnienia socjalnego i skierowanych na kurs profesjonalnego sprzątania lub kurs obsługi pilarki spalinowej.

Udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej na czas trwania programu upoważnia do:

 • pobierania comiesięcznego świadczenia integracyjnego (w okresie próbnym i w kolejnych miesiącach 120% zasiłku dla bezrobotnych);
 • ubezpieczenia z tytułu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków;
 • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
 • jednego gorącego posiłku dziennie;
 • przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Realizacja projektu zapewni dostęp do usług reintegracyjnych nowej grupie osób potrzebujących wsparcia oraz wzmocni ich uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. Aktywizacja i integracja osób bez kwalifikacji zawodowych pozwoli nie tylko powrócić im na rynek pracy, ale również stworzyć nowe więzi społeczne, przeciwdziałając izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną m. in. efekty:

 • liczba osób, które skorzystały z usług podmiotów zatrudnienia socjalnego – 21 (w tym 12 kobiet)
 • liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niewymienionych wprost w art. 1 ust. 2 pkt.1-8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które skorzystały z oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego wspartych w ramach programu – 21 (w tym 12 kobiet)
 • liczba porozumień zawartych przez PZS z innymi podmiotami w celu rozszerzenia oferty reintegracyjnej – 1
 • liczba osób pracujących, po zakończeniu programu reintegracji – min. 5

Partnerzy projektu:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie;
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie;
 3. Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie w Chełmie;
 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie;
 5. Zespół Żłobków Miejskich w Chełmie;
 6. Spółdzielnia Socjalna „Black Pearl" w Chełmie;
 7. Ośrodek Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw w Lublinie.

aktywnosc

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.