Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie, ul. Wołyńska 57 22-100 Chełm, tel. (82) 560-50-60, www.mpgk.chelm.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Regon 110052871, NIP 563-000-08-72, Nr w rejestrze KRS 62896, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z s. w Świdniku, kapitał zakładowy: 49.180.000 zł.

OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chełmie woj. lubelskie przy ul. Hutniczej 29, stanowiącej działkę gruntu nr 257/2 – obręb ewidencyjny 9 Miasta Chełm, powierzchnia działki: 28.234 m2 oraz prawa własności budynków i urządzeń na tej działce posadowionych.

Cena wywoławcza: 1.900.000 zł netto (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT.

Opis nieruchomości:
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Chełmie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1C/00084708/7. Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych. Dział I-SP – spis praw związanych z własnością – uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w Dziale III innej księgi wieczystej, zawiera wpis: „Każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu lub właścicielowi działki nr 257/2 przysługuje służebność gruntowa polegająca na pobieraniu wody ze studni głębinowej położonej na działce nr 257/3”. Prawo użytkowania wieczystego na nieruchomości jest ustanowione do dnia 5.12.2089 r.

Nieruchomość (w tym place utwardzone, budynki) jest przedmiotem najmu na rzecz osób trzecich. Umowy najmu zostały zawarte na czas określony, z tym zastrzeżeniem że mogą zostać rozwiązane z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/466/01 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełma, wymieniona nieruchomość jest oznaczona symbolem F1.U-82 – usługi handlu i komunikacji, link: https://uldk.gugik.gov.pl/dzinfo.php?dzialka=066201_1.0009.257/2&print

Na działce znajdują się budynki murowane o przeznaczeniu biurowym, hala napraw pojazdów, magazyny oraz garaże – łącznie 10 budynków. Ze względu na zły stan techniczny cztery budynki wyłączono z eksploatacji. Teren jest utwardzony nawierzchnią betonową. Cała nieruchomość objęta jest monitoringiem.

Nieruchomość jest położona w pasie zabudowy asfaltowej ulicy Hutniczej w Chełmie.
W odległości ok. 0,2 km przebiega droga krajowa nr 12 w kierunku do Dorohuska.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie przy ul. Wołyńskiej 57, godz. 10.00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000 zł (dwieście tysięcy) w terminie do 28 grudnia 2021 r. na konto MPGK sp. z o.o. – nr rachunku 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088, w tytule przelewu wpisać podmiot, który przystępuje do przetargu oraz adnotację: Nieruchomość ul. Hutnicza – wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Osoba będąca nabywcą nieruchomości zobowiązana jest przed wyznaczonym terminem podpisania umowy notarialnej zapłacić kwotę równą 100% ceny osiągniętej w przetargu, (pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium). W przypadku uchylenia się przez tę osobę bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego – MPGK sp. z o.o.

Przystępujący do przetargu powinni się zapoznać we własnym zakresie ze stanem sprzedawanej nieruchomości, prawnym i faktycznym. Koszty związane z uczestnictwem w przetargu, w tym koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Postąpienie w czasie przetargu: kwota 5.000 zł, lub wielokrotność kwoty postąpienia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W sprawie dodatkowych informacji o przetargu, w tym przeprowadzenia oględzin:
tel. 668 007 893
*
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie zastrzega możliwość zmiany warunków, odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.