Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm,
tel. (82) 560-50-60, www.mpgk.chelm.pl e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2021 i za rok 2022.

I. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego MPGK sp. z o.o. za rok obrotowy 2021 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz sporządzanie pisemnego sprawozdania z badania za każdy rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II. Od biegłego rewidenta MPGK sp. z o.o. w Chełmie oczekuje:
1) przeprowadzenia badania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) gotowości do obecności (o ile to będzie konieczne) na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe,
3) gotowości do spotkań z Radą Nadzorczą Spółki, w czasie jak i po zakończeniu badania,
4) obecności biegłych rewidentów w czasie badania w Spółce.

III. Oferta winna zawierać:
1) informacje o oferencie, w tym oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON, numer KRS lub numer z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) potwierdzenie, że jednostka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
3) oferowaną cenę netto za badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz cenę netto za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
4) poświadczoną za zgodność kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej,
5) oświadczenie Oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
6) wykaz wykonanych usług w okresie od 2020 roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub potwierdzonych kopiach.

IV. Termin wykonania badania wraz ze złożeniem sprawozdania z badania za rok 2021 – 31 marca 2022 r., za rok 2022 – 31 marca 2023 r.

V. Składanie ofert.
Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta Bilans” można składać w terminie do 20 października 2021 r. w sekretariacie Spółki, ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.