Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: mpgk.chelm.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: Inspektor Ochrony Danych
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:


  Urządzenia mobilne:

Pierwsze plany budowy wodociągów i kanalizacji w Chełmie rodziły się dopiero w końcu trzeciej dekady XX wieku. Po odzyskaniu niepodległości Chełm nie miał ani własnego wodociągu, ani sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy czerpali wodę z 14 studni miejskich, studni na prywatnych posesjach lub wprost z rzeki Uherki – do polewania ogrodów bądź pojenia zwierząt inwentarskich. Ścieki chełmianie wylewali do szamb ulokowanych na zapleczu kamienic lub wprost na ulicę. 

Dopiero w 1928 r. miasto rozpoczęło prace nad projektem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, który obejmował Śródmieście, osiedle Dyrekcji Kolejowej oraz obszary przewidziane pod dalszą rozbudowę miasta. Te ambitne na ówczesne czasy plany udało się pomyślnie doprowadzić do końca w 1936 r. W lipcu tegoż roku uroczyście otwarto liczący 16,5 kilometra miejski wodociąg, a we wrześniu wyposażoną w dwie studnie głębinowe stację ujęcia wody Trubaków (dobowe zużycie wody wynosiło 683 m.). Na początku 1939 r. prezydent Chełma zlecił przeprojektowanie planów budowy kanalizacji. Ich realizację zatrzymał wybuch II wojny światowej. Niemcy wycofując się z miasta w lipcu 1944 r. zniszczyli niemal całkowicie stację pomp. Naprawa zniszczeń trwała dwa lata. Po wojnie (poczynając od lat pięćdziesiątych) systematycznie wydłużała się sieć wodociągowa w mieście, np. w 1951 r. miała 18 km, a roku 1981 już 145.5 km. Podobnie, ale w znacznie mniejszym tempie budowano sieć kanalizacji sanitarnej Chełma. Na początku lat sześćdziesiątych miała ona długość zaledwie 16 km.

Historia MPGK w Chełmie

Decyzją Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 8 sierpnia 1951 r. powołano od 1 stycznia 1952 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Chełmie, obejmujące m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Pozostał on w tej strukturze po zmianie nazwy na Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (MPGK). Dla ulic miasta, tymczasowo będących poza siecią, umożliwiono korzystanie z 10 dodatkowych studni awaryjnych i 32 zdrojów ulicznych. Od 1953 r. rozbudowano ujęcie „Trubaków” o trzy nowe studnie głębinowe. W latach 1973-1977 wybudowano i podłączono do sieci miejskiej ujęcie wody „Strupin”, wyposażone w 14 studni głębinowych i stacje uzdatniania wody. 

W latach 1982-1988 wybudowano i oddano do użytku ujęcie „Bariera”, usytuowane w rejonie kopalni kredy Kombinatu Cementowego „Chełm”. W Parku na „Górze Chełmskiej” zbudowano zbiorniki sieciowo-wyrównawcze, włączone do sieci magistralnej, gromadzące zapasy potrzebnej wody.

W latach 90-tych XX wieku niemal cały teren administracyjny miasta został uzbrojony w sieć wodociągową. Infrastruktura wodociągowa na przestrzeni minionych lat została w pełni wyposażona w wodomierze i czujniki awarii sieci wodociągowych. W 2005 r. rozbudowano ujęcie „Bariera”, poprzez wykonanie dwóch kolejnych zbiorników i pompowni. Do tego ujęcia w całości podłączono pompownię „Strupin”. 

Nie mniej istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta, ma sprawne utrzymywanie i bieżące naprawy drożności sieci kanalizacyjnej. Już w 1996 r. oddano w Chełmie nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Skorzystano z możliwości współfinansowania wykonywanych prac bieżących przez Unię Europejską ze środków „Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Dzięki nim w latach 2013-2015 wybudowano praktycznie nową oczyszczalnię, uzupełnioną o moduły suszenia osadu, produkcji biogazu i własnej energii elektrycznej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Chełmie rozpoczęło działalność 14 maja 2005 roku. Impulsem do utworzenia spółki była konieczność budowy, uruchomienia i eksploatacji Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych dla regionu i miasta Chełm. Do podstawowych zadań przedsiębiorstwa należało przyjmowanie odpadów komunalnych, przetwarzanie w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego lub unieszkodliwianie na składowisku w Srebrzyszczu.

 W dniu 1 czerwca 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów". Całkowita wartość projektu wyniosła 39.350.527,14 zł, zaś wielkość dofinansowania 21.508.921,57 zł. Beneficjentem tego projektu zostało PGO Sp. z o.o. Celem projektu było stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oprócz wybudowania Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK), zrekultywowanych zostało 12 składowisk odpadów: Srebrzyszcze, Pawłów, Kolonia Strzelce, Strachosław, Dubienka, Leśniowice, Władysławów, Wojsławice, Żmudź, Bytyń, Uchanie i Kobyle.

Z dniem 3 stycznia 2020 roku nastąpiło przejęcie przez MPGK spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie. W wyniku połączenia obu podmiotów przejęta spółka PGO Sp. z o.o. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Następstwem procesu połączenia jest włączenie Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ZPOK) w strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej równolegle do istniejącego już Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Oczyszczania Miasta.

zdjęcia: fotopolska.eu

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie przy ulicy Wołyńskiej 57 jest spółką prawa handlowego. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30 grudnia 1992 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie jest spółką użyteczności publicznej wykonującą zadania na rzecz miasta Chełm, mieszkańców miasta Chełm i przyległych gmin. Spółka zajmuje się poborem, uzdatnianiem i rozprowadzaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, odbieraniem i transportem odpadów komunalnych, przetwarzaniem odpadów komunalnych, unieszkodliwianiem odpadów komunalnych i azbestowych oraz utrzymywaniem czystości i porządku w mieście. Spółka ponadto administruje cmentarzem komunalnym w Chełmie oraz wykonuje badania laboratoryjne wody i ścieków.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57


REGON: 110052871
NIP: 563-000-08-72
KRS: 0000062896

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.180.000,00 zł.

Kapitał dzieli się na 98.360 udziałów o wartości po 500 zł każdy.
Całość udziałów w kapitale zakładowym posiada Gmina Miasto Chełm.

Nr konta: Bank Pekao S.A. 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088

Zgromadzenie Wspólników


Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Chełm.
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MPGK Sp. z o.o. w Chełmie odbyło się w dniu 18 sierpnia 2020 roku.

 

Rada Nadzorcza


Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Woźny

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Bajko
Kacper Woźniak

Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Gruszecki
Wojciech Kierepka

 

Zarząd Spółki


Prezes Zarządu
Tomasz Pomiankiewicz

Prokurenci

Andrzej Brudnowski
Krzysztof Mazurek

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


22-100 Chełm, ul. Wołyńska 57


REGON: 110052871
NIP: 563-000-08-72
KRS: 0000062896

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.180.000,00 zł.

Kapitał dzieli się na 98.360 udziałów o wartości po 500 zł każdy.
Całość udziałów w kapitale zakładowym posiada Gmina Miasto Chełm.

Nr konta: Bank Pekao S.A. 35 1240 2223 1111 0000 3576 9088

 

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.