Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

eBOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest platformą internetową, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu z naszą Spółką. Usługa eBOK jest dostępna dla wszystkich Państwa, którzy posiadają umowę podpisaną z MPGK Sp. z o.o. w Chełmie na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, zarówno z Chełma, jak i gminy Chełm oraz Kamień.

System eBOK umożliwia Klientowi w sposób elektroniczny dostęp do usług, takich jak:

 • możliwość dokonania zmian danych kontaktowych, adresu do korespondencji;
 • aktywację usługi e-FAKTURA (zmianę adresu e-mail, wycofanie akceptacji usługi);
 • sprawdzenie numeru umowy, dat obowiązywania, adresu punktu poboru wody, którego dotyczy umowa, numeru wodomierza, według którego dokonuje się rozliczeń;   
 • wykaz faktur z możliwością dokonania analizy finansowej (kosztów), analizy ilościowej zużycia wody i ścieków;
 • podanie stanów wodomierza, wykonanie raportu odczytów;
 • wysyłanie i odbieranie korespondencji, w tym możliwość składania wniosków np. rozwiązanie umowy, o ekspertyzę wodomierza, o zwrot nadpłaty, o rozłożenie należności na raty itp. oraz informacja o statusie realizacji w/w spraw.

wejdź na stronę internetową
https://ebok.mpgk.chelm.pl
kliknij przycisk rejestracja

wypełnij wymagane pola w formularzu
potwierdź zapoznanie się z regulaminem oraz klauzulą informacyjną
kliknij przycisk wyślij

 

Od 21 października 2005 r. obowiązuje w Polsce ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), według której, wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub na baterie a także świetlówki i żarówki energooszczędne – to odpady niebezpieczne, których nie można wyrzucać razem z innymi odpadami do śmietnika. Grozi za to kara grzywny od 500 do 5 000 zł. Zgodnie z ustawą, elektrośmieci mieszkaniec może oddać bezpłatnie do specjalistycznego punktu zbierania (w ilości bez ograniczeń) oraz do sklepu (przy zakupie nowych sprzętów – stary za nowy, bez względu na markę).

 

Przykładowy sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany przez MPGK

Sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegający zapisom ustawy

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.

Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego

Odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi.

Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny

Komputery, laptopy , notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, drukarki

Sprzęt audiowizualny

Odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzet hi-fi, wzmacniacze dźwięku, instrumenty muzyczne.

Sprzęt oświetleniowy

Oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.

Narzędzia elektryczne i elektroniczne

Wiertarki, piły, maszyny do szycia, spawarki, kosiarki do trawy.

Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy

Kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo, automaty uruchamiane pieniędzmi.

Przyrządy medyczne

Sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory.

Przyrządy do nadzoru i kontroli

Czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, wagi elektroniczne.

Automaty do wydawania

Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być specjalnie oznakowany. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane takim symbolem:

 

Oznaczenie to przypomina o selektywnym zbieraniu tego typu odpadów oraz zakazie pozbywania się go łącznie z innymi frakcjami odpadów. Produkt ten jest szkodliwy dla środowiska.

 

Oznaczenie to informuje, że produkt ten spełnia określone warunki ustalone przez Unię Europejską dotyczące bezpieczeństwa dla osoby użytkującej, oraz środowiska naturalnego.

 

DLA MIESZKAŃCA

Punkt zbierania odpadów ZSEE

W ramach gminnego systemu odbioru odpadów mieszkańcy Chełm mogą ZSEE nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się w Chełmie przy ul. Bieławin 5a.

Każdy dostarczający zużyty sprzęt zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu korzystania z PSZOK.

Zakład Oczyszczania Miasta


  82 565 44 93, 82 565 60 05

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 7.00 - 16.00
Sobota 7:00 - 14:00

 

DLA FIRM I INSTYTUCJI

Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne mogą dostarczać sprzęt do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), mieszczącego się w Chełmie przy ul. Bieławin 5a i obowiązane są ponieść opłatę za jego przyjęcie zgodnie z aktualnym cennikiem.

Warunkiem przyjęcia sprzętu przy odroczonym terminie płatności jest wypełnieniezlecenia przyjęcia sprzętu i jego potwierdzenie przez MPGK.

Dostawca zużytego sprzętu, zarejestrowany w BDO, zobowiązany do awizacji dostaw odpadów (wystawiania Karty Przekazania Odpadów) poprzez system informatyczny BDO. Awizacja nie dotyczy podmiotów zwolnionych z wpisu do rejestru.

Biuro Obsługi Klienta
ZPOK Srebrzyszcze


  82 563 14 61 do 63 wew. 401
  690 129 151
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakład Oczyszczania Miasta


22-100 Chełm
ul. Bieławin 5a

  82 565 44 93, 82 565 60 05

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
7.00 - 16.00

 

CENNIKI

Poniżej przedstawiamy aktualnie obowiązujące cenniki za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

W ramach podstawowej działalności MPGK Sp. z o.o. w Chełmie świadczy usługi w zakresie przyjmowania nieczystości ciekłych, tj. ścieków gromadzonych przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (szambach) - z terenu miasta Chełma i okolic.

Stacja Zlewna, położona przy ulicy Bieławin 5a w Chełmie, przyjmuje nieczystości ciekłe dostarczane przez przewoźników (przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych) oraz przez wytwórców nieczystości, dysponujących własnym transportem asenizacyjnym.

Wymogiem formalnym dostarczania nieczystości ciekłych jest podpisanie umowy, w której określono szczegółowe wymagania jakości przyjmowanych ścieków oraz pozostałe warunki handlowe. Praca zlewni odbywa się w sposób automatyczny, każdy dostawca otrzymuje dedykowaną kartę chipową, która skanowana jest każdorazowo przy dostawie. Po zeskanowaniu karty następuje otwarcie zasuwy oraz opróżnienie zbiornika z dostarczonych nieczystości. Dostawca otrzymuje następnie wydruk zawierający informacje o zrealizowanej dostawie, w tym ilości przyjętych ścieków, wyniki pomiarów pH, konduktancji, temperatury oraz miejsca pochodzenia ścieków.

Przedsiębiorca, świadczący usługi dostawy nieczystości ciekłych oraz nieustabilizowanych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązany jest posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy, w której świadczy usługi (wydane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyjęcie odpadów do oczyszczalni

MPGK Sp. z o.o. w Chełmie przyjmuje grupę odpadów ciekłych, które mogą być utylizowane w biologicznych procesach oczyszczania na mocy decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego Nr RŚ-V.7243.1.2015.RSI z dnia 16 czerwca 2020 r.

Stacja zlewna, przyjmuje ścieki od dostawców w godzinach: 7:00 do 18:00

(za pisemną zgodą możliwe jest przyjęcie nieczystości ciekłych do godziny 22:00)

 

Kontakt w sprawach handlowych

Biura Obsługi Klienta


  82 563 14 61 do 63 wybierz 5
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawie dostaw

Zakład Wodociągów i Kanalizacji


  82 565 20 80, 82 563 04 50

Kierownik Oczyszczalni
Krzysztof Nowosad


  602 127 227
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasz zakład oferuje współpracę w zakresie sprzedaży surowców. Oferowane przez nas surowce i produkty pochodzą z obowiązkowego systemu selektywnej zbiórki „u źródła” oraz z procesu pozyskania ich w sortowni.

Zasady współpracy

Wybór najkorzystniejszej oferty na surowce uzależniony jest od następujących kryteriów:

 • cena,
 • odbiór innych surowców,
 • sprawny obieg dokumentów (DPR, DPO),
 • terminowość dokonywania płatności,
 • terminowość odbioru załadunku.

Organizujemy również transporty próbne pod warunkiem uiszczenia przedpłaty. Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

W naszej ofercie dysponujemy następującymi rodzajami surowców:

Tworzywa sztuczne (PET, opakowania po chemii gospodarczej, folia - kod odpadu 15 01 02)

Tworzywa dzielimy na poszczególne rodzaje surowca:

 • butelki PET z podziałem na kolory: bezbarwny, niebieski, zielony,
 • chemię gospodarczą HDPE,
 • folię mix.

Asortyment oferowany w postaci zbelowanej.

Opakowania wielomateriałowe tzw. tetrapak – (kod odpadu 15 01 05)

Surowiec odzyskiwany w sortowni z odpadów zmieszanych oraz odpadów zbiórki selektywnej (kartoniki po sokach, mleku, itp.). Asortyment oferowany w postaci zbelowanej.

Makulatura – (kod odpadu 15 01 01)

Makulaturę dzielimy na makulaturę falistą - tekturę i mieszankę papierowo-gazetową. Asortyment oferowany w postaci zbelowanej.

Szkło opakowaniowe mieszane – (kod odpadu 15 01 07)

Szkło pochodzi z selektywnej zbiórki odpadów i procesu sortowania w instalacji sortowni. Oferowany surowiec ma postać mieszaniny kolorów.

Puszki aluminiowe – (kod odpadu 15 01 04)

Puszki aluminiowe pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów i zmieszanych wysortowanych w sortowni. Puszki aluminiowe są magazynowane luzem jest w kontenerach.

Metale żelazne – (kod odpadu 15 01 04)

Metale – pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów i zmieszanych wysortowanych w sortowni, jak również z demontażu odpadów wielkogabarytowych. Metale po wysortowaniu dzielimy na: drobny złom – II gatunek (puszki po artykułach spożywczych) oraz złom pozostały, gruby – I gatunek. Złom magazynowany jest luzem w kontenerach.

Metale nieżelazne – (kod odpadu 15 01 04)

Metale – pochodzą z selektywnej zbiórki odpadów i zmieszanych wysortowanych w sortowni. Metale nieżelazne to przede wszystkim: miedź, mosiądz, aluminium, stal nierdzewna i inne, w tym m.in. kable z miedzią, kable aluminiowe, mosiężna armatura i liczniki, miedź, przewody lakierowane i palone, mosiężne węże. Złom magazynowany jest luzem w kontenerach i pojemnikach.

Zużyte opony samochodowe – (kod odpadu 16 01 03)

Posiadamy w swojej ofercie różnego rodzaju opony.

Szkło pozostałe – (kod odpadu 20 01 02)

Szkło odzyskiwane w sortowni z odpadów zmieszanych oraz z demontażu odpadów wielkogabarytowych.

Zakład jest również producentem paliwa alternatywnego RDF.

Magdalena Dubowiecka


  82 560 50 60 do 63 wew. 409
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik ZPOK Srebrzyszcze
Krzysztof Mazurek


  82 563 14 61 do 63 wew. 402
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na składowisko azbestu przyjmujemy następujące odpady: materiały konstrukcyjne zawierające azbest - kod odpadu 17 06 01*, materiały budowlane zawierające azbest - kod odpadu 17 06 05*.

Przyjęcie odpadów do zakładu realizowane jest od podmiotów zarejestrowanych w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz związanych z MPGK Sp. z o.o. w Chełmie umową.

Procedura przyjęcia odpadów odbywa się w następujący sposób:

 • każdy pojazd przywożący odpady jest ważony na wadze wjazdowej, a kierowca zobowiązany jest do awizacji dostaw odpadów (wystawiania Karty Przekazania Odpadów) poprzez system informatyczny BDO i dostarczenia podstawowej charakterystyki odpadów zawierających azbest,
 • ważenie odpadów potwierdzone dokumentem ważenia,
 • kierowanie odpadów do miejsca ich złożenia w kwaterze składowiska lub do miejsc ich czasowego magazynowania pod nadzorem pracownika,
 • sprawdzenie dostarczonego odpadu z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu tj. rodzaju, kodu odpadu oraz szczelności ich opakowania,
 • potwierdzenie przyjęcia odpadu na karcie przekazania odpadu w przypadku zgodności dostawy z wcześniejszymi ustaleniami i przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów prawa w tym zakresie, np. rozszczelnienie opakowania następuje odmowa przyjęcia odpadów.

Odpady można dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00

Zakład nie obsługuje osób prywatnych.

Umowy na dostawę odpadów azbestowych

Przedsiębiorca zainteresowany podpisaniem umowy powinien przesłać wniosek zawierający dane firmowe (numer identyfikacji podatkowej NIP, numer REGON, numer BDO), kontaktowe oraz informacje o osobach (imię, nazwisko, stanowisko), które w imieniu przedsiębiorcy będą podpisywały umowę.

Do pisma należy załączyć kopie dokumentów rejestrowych firmy - w przypadku osób fizycznych wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku osób prawnych (spółki akcyjne, spółki z o.o.) aktualny wypis z KRS.

W przypadku wskazania we wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania kopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Numer rejestrowy BDO MPGK Sp. z o.o. w Chełmie - 000000489.

 

Kontakt w sprawach handlowych

Dyrektor Sprzedaży
Tomasz Pomiankiewicz


  82 560 50 60 do 63
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawie dostaw odpadów

Biuro Obsługi Klienta
ZPOK Srebrzyszcze


  82 563 14 61 do 63 wew. 401
  690 129 151
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.