Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Wołyńskiej 57 w Chełmie”.

Dnia 29.05.2017 r. została podpisana umowa nr RPLU.06.03.00-06-0001/16-00 z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu partnerskiego nr RPLU.06.03.00-06-0001/16 pod tytułem „Dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK", w ramach 6 Osi Priorytetowej: Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie zasobów 6.3 Gospodarka Odpadami - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W dniu 1 czerwca 2009 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”.

Celem projektu było stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej (ZKGZCh) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz podnoszenie standardu usług we wszystkich gminach.

Cel projektu 

Wyposażenie aglomeracji Chełm w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

  • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w aglomeracji Chełm zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

  • wypełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

  • zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 80/778/EWG z 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.