Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Cel projektu 

Wyposażenie aglomeracji Chełm w infrastrukturę techniczną umożliwiającą:

  • odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych w aglomeracji Chełm zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

  • wypełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

  • zapewnienie ciągłości dostaw wody zdatnej do picia, odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 80/778/EWG z 15 lipca 1980 i 98/83/EC z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakres projektu
  1. Modernizacja oczyszczalni ścieków "Bieławin" w Chełmie.

Cel modernizacji oczyszczalni to dostosowanie jej skuteczności do wymagań w zakresie redukcji zanieczyszczeń dla RLM (równoważna liczba mieszkańców) > 100 000. Oczyszczalnia, której budowę zakończono w 1996 r. była obiektem o wielkości zabezpieczającym potrzeby miasta dla 99 000 RLM. W 2005 r. Rozporządzeniem Nr 140 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. została wyznaczona na terenie województwa lubelskiego aglomeracja Chełm położona na terenie miasta i gminy Chełm o RLM 101 000, wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Chełm przy ul. Bieławin. Modernizacja ma zarówno wymiar ilościowy, tj. zwiększyła ona możliwość przyjęcia większego ładunku zanieczyszczeń jak i wymiar jakościowy - zmodernizowana oczyszczalnia zapewnia wyższą jakość oczyszczania ścieków i zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych.

Oprócz modernizacji i rozbudowy układu technologicznego w ramach inwestycji przeprowadzona została także niezbędna modernizacja obiektów zaplecza oczyszczalni, rozbudowa dróg, sieci, systemu cieplnego, systemu wentylacji (z hermetyzacją obiektów i biofiltracją), systemu sterowania.

 

W obrębie części mechanicznej utrzymano istniejący układ technologiczny obiektów (przepompownia GPS, stacja SK, piaskownik PP, stacja SOSP, osadniki wstępne OWS) z wymianą praktycznie wszystkich istotnych urządzeń technologicznych na tych obiektach. Nową jakością w obrębie części mechanicznej jest system retencjonowania ścieków w okresie zwiększonych dopływów pogody deszczowej. Dla tej retencji wykorzystany jest nieczynny basen fermentacyjny (adaptacja na zbiornik ZSD).

W obrębie części biologicznej dokonano zmiany technologii. Zamiast technologii osadu czynnego w układzie sekwencyjnym wprowadzona została technologia z reaktorem przepływowym (KBR) i wydzielonymi osadnikami wtórnymi OWR. Nowe reaktory powstały na bazie istniejących reaktorów SBR (a komory beztlenowe KAN wyodrębnione zostały w kubaturze istniejących osadników wstępnych). Reaktory KBR są reaktorami kaskadowymi z trzema parami stref denitryfikacyji i nitryfikacji. Napowietrzanie reaktora KBR realizowane jest za pomocą sprężonego powietrza dostarczanego z nowej stacji dmuchaw SD. Recyrkulacja osadu z osadników OWR do komór KAN zapewniona jest przez pompownię PORF. Istotną nowością jakościową jest doczyszczenie ścieków z resztkowych zawiesin na stacji filtrów tarczowych (tkaninowych) SDF.

W obrębie gospodarki osadowej obok modernizacji istniejących obiektów (komora KZO, zagęszczacze ZG, pompownia POW) powstał szereg nowych obiektów związanych z procesem fermentacji osadów w zamkniętych komorach fermentacyjnych (zbiornik ZOZ, komory ZKF, maszynownia MKF) i wykorzystaniem powstającego przy tym biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz suszenia osadu (odsiarczalnia OB., zbiornik ZB, pochodnia PB, stacja SGK). Osad po fermentacji retencjonowany jest w zbiorniku ZOP (adaptacja istniejącego obiektu), a następnie odwadniany mechanicznie w istniejącej stacji SOO, w której wymieniono wyposażenie. Odwodniony osad jest alternatywnie: higienizowany popiołami lub wapnem w istniejącej, zmodernizowanej stacji SHO lub też kierowany do suszenia w suszarni SOS. Jest to suszarnia słoneczna wspomagana działaniem promienników zasilanych biogazem powstającym na oczyszczalni.

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Antonin, Klonowa, Topolowa, Wolwinów w Chełmie o łącznej długości 4826 mb;
  2. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Antonin, Klonowa, Topolowa, Wolwinów w Chełmie o łącznej długości 2171 mb;
  3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach bocznych o łącznej długości 8848 mb;
  4. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Pszenna, Metalowa, Rusałki i ulicach bocznych o łącznej długości  5949 mb;
  5. Modernizacja kolektora sanitarnego od ulicy Lubelskiej do wejścia do oczyszczalni przy ulicy Bieławin o długości 1500 mb.

Całkowita wartość Projektu: 104 623 425 PLN

Koszt Projektu Netto: 86 065 987 PLN

Dofinansowanie Funduszu Spójności: 46 095 652 PLN

 

ueinfr

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.