Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

Zgłoszenia awarii

Nasze służby techniczne służą Państwu pomocą całą dobę.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się przede wszystkim zaopatrzeniem mieszkańców i podmiotów gospodarczych miasta Chełm, Gminy Chełm i Gminy Kamień w wodę. Jest to możliwe dzięki eksploatacji dwóch ujęć wody w Chełmie (Trubaków i Bariera), dwóch w Gminie Chełm (Pokrówka i Nowosiółka), trzech w Gminie Kamień (Kamień, Wolawce, Rudolfin).

Ponadto zakład przyjmuje i oczyszcza ścieki z terenu miasta Chełm i Gminy Chełm na oczyszczalnię komunalną zlokalizowaną przy ulicy Bieławin. 

Powiadamiamy także mieszkańców o planowanych włączeniach wody i odłączamy uszkodzone odcinki sieci.

Zakład zajmuje się usuwaniem awarii wodno-kanalizacyjnych oraz prowadzi prace związane z czyszczeniem kanalizacji sanitarnej za pomocą samochodów specjalistycznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji


22-100 Chełm
ul. Bieławin 5a

  82 565 20 80
  82 563 04 50

Zastępca Kierownika ZWiK
Andrzej Mucha


  82 563 14 61 do 63
  

 

Oczyszczalnia Ścieków

W strukturze oczyszczalni wyodrębnia się trzy zasadnicze części: mechaniczną, biologiczną oraz osadową.

W części mechanicznej usuwane są większe substancje stałe takie jak piasek czy zawiesiny. Proces oczyszczania przeprowadza się tutaj za pomocą krat, piaskowników, osadników. Na kratach w procesie cedzenia usuwane są elementy o stosunkowo dużych wymiarach, których obecność w dalszych procesach oczyszczania ścieków mogłaby wpłynąć na awaryjność pracy oczyszczalni. Objętość zanieczyszczeń oddzielanych na kratach jest zmniejszana podczas odwadniania, rozdrabniania oraz prasowania w prasopłuczkach skratek.

Pozbawione wody zanieczyszczenia transportowane są do stacji odbioru skratek i piasku. W piaskowniku w procesie sedymentacji zatrzymywane są piasek, żwir, drobne kamienie. Te zanieczyszczania są transportowane do komór zbiorczych pisaku, odwadniane w separatorzepłuczce piasku, a następnie trafiają do stacji odbioru skratek i piasku. W ostatnim kroku w osadnikach wstępnych wydzielane są w procesach flotacji i sedymentacji zawiesiny łatwo opadające oraz zanieczyszczania lżejsze od wody np. tłuszcze. Wydzielony osad wstępny trafia do zagęszczaczy grawitacyjnych, a osad wydzielony w procesie flotacji do pompowni osadu wstępnego.

Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki poddawane są oczyszczaniu biologicznemu. W części biologicznej odbywa się oczyszczanie ścieków przy udziale mikroorganizmów w warunkach beztlenowo- tlenowych. Pierwszym elementem części biologicznej są komory beztlenowe KAN. Do komór dostarczany jest osad recyrkulowany i część ścieków z osadników wstępnych. Mieszanina ta trafia do przepływowych reaktorów KBR. W kaskadowych reaktorach biologicznych z trzema parami stref nitryfikacji i denitryfikacji zachodzi oczyszczanie ścieków osadem czynnym. Do stref nitryfikacji reaktora dostarczone jest powietrze ze stacji dmuchaw. Oczyszczanie biologiczne wsparte jest chemicznym strącaniem fosforu. Koagulant dodawany jest do ścieków wypływających z reaktorów KBR.W wydzielonych osadnikach wtórnych następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków. Recyrkulacja osadu z osadników wtórnych OWT do komór KAN realizowana jest przez pompownię PORF. Możliwe jest doczyszczanie ścieków z resztkowych zawiesin na filtrach tkaninowych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika – rzeki Uherki.

Na część osadową oczyszczalni składają się urządzenia związane z zagęszczaniem i dezintegracją osadu, fermentacją osadu, stabilizacją osadu oraz wykorzystaniem biogazu powstającego podczas fermentacji. Osad z osadników wstępnych magazynowany jest w komorze KZO lub czterech zagęszczaczach ZG. Zagęszczony osad odprowadzany jest do pompowni POW. Z każdego z wymienionych obiektów część osadu może być recyrkulowana do komory KZO, co pozwala na zwiększenie koncentracji osadu.

Dezintergracja osadu i zagęszczanie osadu wtórnego nadmiernego odbywa się w stacji SZDO. Osad po dezintegracji trafia do komory ZKF, zbiornika ZOZ bądź do komór beztlenowych KAN. Obiekty związane z procesem fermentacji osadu to zbiornik ZOZ, komory ZKF, maszynownia MKF. Do zbiornika ZOZ trafia osad ze stacji SZDO i z pompowni POW.W zbiorniku ZOZ mieszane są osady: wstępny, wtórny oraz częściowo zdezintegrowany ze stacji SZDO. Mieszanina tych osadów jest tłoczona do komór ZKF. W komorach ZKF zachodzi fermentacja mezofilowa. Osad przefermentowany retencjonowany jest w zbiorniku ZOP, skąd trafia do stacji SOO, w której jest odwadniany. Odwodniony osad jest higienizowany popiołami lub wapnem w stacji SHO bądź suszony w suszarni SOS. Suszarnia wyposażona jest w promienniki zasilane biogazem.

Urządzenia do zagospodarowania biogazu powstającego w procesie fermentacji to odsiarczalnia OB, zbiornik ZB, pochodnia PB, stacja generatorów z kotłownią SGK.

Kierownik Oczyszczalni
Krzysztof Nowosad


  602 127 227
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Technolog Oczyszczalni
Krzysztof Gil


   82 565 20 80
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.